Handboek Stichting Tileng ‘Implementatie van beleid op lokaal niveau’ (deel 2)

Geplaatst op: 22 juli 2011 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Vorige week vertelde ik u over de ontwikkeling van het Stichting Tileng-handboek, waarin het beleid van de stichting op een eenduidige wijze en in drie talen (Nederlands, Engels en Indonesisch) opgetekend is. Deze week wil ik u iets meer vertellen over de inhoud van het handboek.

Na een korte introductie over het doel van het handboek, gaat het handboek in op de doelstelling van de stichting. Vervolgens wordt de organisatiestructuur in twee organogrammen uitgetekend. Aan de ene kant het Nederlandse bestuur en aan de andere kant het management team in Indonesië, dat aan het hoofd staat van de verschillende projectgroepen aldaar. Het management team bestaat uit een ‘General Manager’, een ‘Manager Backoffice’ en twee ‘Managers Financiën’. Dit team heeft verschillende verantwoordelijkheden, die uiteenlopen van de eindverantwoordelijkheid voor alle projecten tot het contact met de projectleiders, de communicatie met Nederland en het beheer van de financiële middelen van de stichting.

Het handboek beschrijft vervolgens ook de taken van de projectgroep, die bij ieder project opnieuw in samenwerking met het management team wordt samengesteld. Dat projectteam bestaat uit een projectleider, een gemeenschapsvertegenwoordiger en een financiële kracht, die allen hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. Wanneer de projectgroep eenmaal daar is kan er een ‘proposal’ ingediend worden: een voorstel voor een bepaald project, zoals de bouw van een school of de bekostiging van de buffelbank. Dit voorstel wordt ingediend bij het bestuur in Nederland en pas bij goedkeuring van het bestuur kan begonnen worden met een project.

Voor de werkzaamheden in Indonesië krijgen de betrokkenen een vergoeding. De gehele kostenstructuur betreffende deze vergoeding is opgenomen in de laatste paragraaf van het handboek.

Door de hele tekst heen is veel met praktijkvoorbeelden gewerkt, zodat het beleid geen theoretisch raamwerk is, maar herkenbaar en goed toepasbaar in verschillende praktijksituaties.

Papieren versies van het handboek (bekostigd door bestuursleden zelf) zullen door Ton Lange, de voorzitter van de stichting meegenomen worden naar Indonesië. Hij gaat naar Java, waar hij zijn vakantie combineert met een bezoek aan de desa’s. Hij zal tevens het handboek doornemen met de vertegenwoordigers aldaar.

Mocht u nog vragen hebben over het Stichting Tileng-handboek, stelt u die dan gerust! Stuur een mailtje naar: eveline@tileng.nl