Beleidsplan 2012 / 2013

Geplaatst op: 28 oktober 2011 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Recentelijk is op onze website het “Beleidsplan 2012 / 2013” opgenomen. Uiteraard nodigen wij iedereen van harte uit het plan te lezen, maar ik wilde er toch nog iets meer over kwijt.

Mij wordt weleens gevraagd: ‘Waarom een beleidsplan? We kennen jullie doelstellingen, zien de resultaten en er staat voldoende informatie op de website en in de jaarverslagen. Kan jullie tijd en energie niet beter worden aangewend voor het echte werk, zoals fondsenwerving en projectbegeleiding?’

Bij de voorgaande edities zou ik het volgende hebben geantwoord. Het beleidsplan is bedoeld om iedereen (donateurs, overheden, sponsors, vrijwilligers, etc.) op de hoogte te houden van de inzichten en werkwijze van het bestuur van de stichting. De stichting is, als een levend organisme, altijd in beweging. Een beleidsplan geeft daarom niet alleen inzicht in de doelen en de werkwijze, maar ook in de ontwikkeling, die een organisatie doormaakt.

Maar wellicht nog belangrijker dan het beleidsplan zelf, vind ik het schrijven er van. Stichting Tileng brengt elke 2 jaar een nieuw beleidsplan uit en het bestuur wordt daardoor gedwongen om elke 2 jaar na te denken, en te discussiëren, over de volgende vragen:

  • Hebben we de afgelopen 2 jaar gedaan wat we ons voorgenomen hadden?
  • Zijn we op de goede weg of moeten er aanpassingen in de werkwijze plaatsvinden?
  • Zijn er invloeden van buitenaf die aanpassingen van ons vereisen?
  • Kortom: kunnen we ons verbeteren en zo ja, hoe?

Alleen al dit proces is het waard om het beleidsplan voor te schrijven, maar dat neemt niet weg dat het resultaat voor alle belangstellenden ook belangrijk leesvoer is.

Bij de huidige editie komt hier echter nog een belangrijk onderwerp bij. Eerder dit jaar hebben wij het “Handboek – Implementatie van beleid op lokaal niveau” uitgebracht. Dit handboek, waaraan hier eerder reeds ruimschoots aandacht is gegeven, maakt integraal deel uit van het nieuwe beleidsplan.

Dit betekent dat het nieuwe beleidsplan nu voor het eerst ook een gedetailleerd inzicht geeft in de werkwijze van de stichting in Indonesië, zodat nog duidelijker wordt hoe wij uw geld zo effectief mogelijk inzetten.

Het motto van de dag is dan ook: ‘Hoort (of beter “leest”), zegt het voort.’