Tijd van keuzes maken breekt weer aan

Geplaatst op: 2 december 2011 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Nu de feestdagen weer naderen, breekt daarna bij het begin van een nieuw jaar voor veel bedrijven en particulieren weer de tijd aan een keuze te maken aan welk goed doel in 2012 men een financiële bijdrage zal willen geven. Bij het afwegen en het nemen van die beslissing hopen wij dat Stichting Tileng op het netvlies zal komen te staan. Het financieel steunen van juist onze stichting geeft de zekerheid dat het geld voor bijna 100% direct ten goede komt aan alle projecten op Midden-Java. We hebben op dit moment een grote projectportefeuille.

De projectportefeuille omvat o.a. het buffelbankproject, de opleiding van onderwijzeressen, het bouwen en verbouwen van scholen, schoolmeubilair en – materialen, financiële ondersteuning van arme leerlingen, het bouwen van woningen, etc.. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om noodhulp, maar om structurele hulp gericht op het direct (via inkomen genererende projecten), dan wel indirect (via onderwijs) stimuleren van de bevolking om zelf de levenstandaard te kunnen verhogen.

Onze stichting kan dit uitsluitend realiseren met de hulp van anderen. Een kring van vaste donateurs is daarvoor van groot belang. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening 1237.98.965 ten name van Stichting Tileng in Berkel en Rodenrijs. Zodra uw eerste bijdrage op onze bankrekening is bijgeschreven, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging.

Wij rekenen op uw steun.