Bezoek aan Manggung

Geplaatst op: 18 februari 2012 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Het management in Indonesië van Stichting Tileng bezoek elke maand de desa’s in het werkgebied van de stichting. Onlangs ontving het bestuur de rapportage van het bezoek in december 2011. Het bestuur wil een samenvatting daarvan met u delen.

Op 18 en 19 december gingen we als management naar de desa Manggung. We ontmoetten daar een aantal vertegenwoordigers uit Manggung en Tileng, de heren Sukamto, Suwadi, Kamdi en Teguh Prasetyo.

In Manggung is het op dit moment regenseizoen. De situatie was anders dan een maand geleden. Alle bomen hebben bijna weer een groene kleur en zien er goed uit. De sapi’s (koeien) staan niet meer op rantsoen er is weer voldoende gras. De mensen hebben weer voldoende voorraad en in het bijzonder water voor dagelijks gezinsgebruik. De regen wordt via de dakafvoer in een grote tank opgevangen. Ook wordt het water gebruikt om een goed bad te nemen.

De sapi’s van Stichting Tileng krijgen nu gras uit het midden van de rijstvelden in de buurt van de desa. Men hoeft nu het gras niet meer van ver te halen. Deze situatie is goed voor de sapi’s, maar er moet snel een oplossing gevonden worden voor de voedselvoorziening in de droge seizoenen. Vandaar dat we de expert de heer Taswin van de rundveefokkerij uit Baturraden hadden meegenomen om samen met hem te bezien wat de mogelijkheden zijn in deze streek. Hij heeft veel ervaring met koeien in het algemeen. We hadden een interessante discussie, er werden veel vragen gesteld en deze werden gedetailleerd beantwoord.

Met een deel van de winst van de verkoop van sapi’s willen de mensen in Manggung meubels gaan kopen voor het coöperatiegebouw om een deel daarvan te gaan inrichten voor gemeenschappelijke medische zelfhulp faciliteiten (Posyandu) en een werkruimte. Ook is gediscussieerd over de voorbereiding van een  concept inzake “revolving fund” dat zou moeten starten met geld dat aanwezig is uit opbrengsten van de buffelbank.

De tweede dag hebben we gesproken over de kleuterschool in de dusun Tileng. Een renovatieplan met tijdschema is besproken met het hoofd van de school. Op korte termijn zal een definitief voorstel bij het management van Stichting Tileng in Baturraden worden ingediend.”

Ik hoop met vorenstaande samenvatting een inkijk gegeven te hebben. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via info@tileng.nl . Aanvullende informatie wordt direct en volledig gegeven.