Kleuterschool Pelita Hati

Geplaatst op: 25 mei 2012 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Zoals toegezegd, besteed ik verder aandacht aan  ons eerste Crowdfunding project.

Op deze school  is  sprake van een schrijnende situatie. Het gebouw waar  onderwijs wordt gegeven is de naam  kleuterschool  niet waardig.

Het geven van  goed openbaar onderwijs is van groot belang voor  kinderen (jong en oud).  Goede en voldoende huisvesting is een eerste vereiste om goed onderwijs te kunnen geven. Het huidige onderkomen behoeft het nodige onderhoud. Het is bovendien te klein, waardoor een hoop kinderen onnodig thuiszitten en geen kleuteronderwijs kunnen volgen, dat op latere leeftijd mogelijk leerproblemen kan geven.

In Kemutug Lor Village  wonen ongeveer 6.415 mensen in 3.109 huishoudens. De mensen voorzien in hun levensonderhoud door te werken in de landbouw, althans  voor zover daarin werk is te vinden. Veelal is het inkomen ontoereikend om op een normale manier in het levensonderhoud te voorzien. Het vermogen van deze gemeenschap om (kleuter)onderwijs voor hun kinderen te financieren zonder hulp is dus zeer moeilijk. Ondersteuning in de kosten van het (kleuter)onderwijs door de overheid is om economische redenen zeer beperkt. Daarom is steun hard nodig om voldoende kwaliteit van het (kleuter)onderwijs te kunnen realiseren. Ook zullen de ouders door middel van een bescheiden bijdrage  meehelpen  om het project te realiseren.

Het project bestaat uit  het bouwen van vier les gerelateerde ruimten, en het aanschaffen van leermiddelen voor binnen- en buitenonderwijs en van schoolmeubilair.

Gaat u doneren of sponsoren? Als tegenprestatie voor uw donatie of sponsoring wordt uw naam vermeld op een projectbord na realisatie van het project.

Zo wordt het de bezoeker van het project duidelijk dat de financiering van het project door Stichting Tileng geschied met behulp van donateurs en/of sponsors.

“Dit project is gerealiseerd met financiële steun van Stichting Tileng  door:

De heer en mevrouw ……………..

Aannemersbedrijf ………………….

Enz.”

U kunt als donateur of sponsor deelnemen aan het project door uw bedrag over te maken op de bankrekening van de stichting 1237.98.965 t.n.v. Stichting Tileng, Berkel en Rodenrijs, o.v.v. project Pelita Hati.

Indien u via internet bankiert bij ABN Amro, ING, Rabobank of de SNS Bank, dan kunt u  ook rechtstreeks via  door middel van iDeal doneren. Vult u hiervoor formulier in en klik op de Doneren button onderaan deze pagina.

Wij houden u natuurlijk op de hoogte van de voortgang van het project.

Hebt u nog vragen? Laat het ons weten via info@tileng.nl . Wij informeren u graag.