Ontvangt u ook nepmails?

Geplaatst op: 29 juni 2012 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Als u reageert op een nepmail, bijvoorbeeld om uw bankgegevens te updaten, dan weet u zeker dat  uw geld niet goed terecht komt. Maakt u geld over naar Stichting Tileng dan weet u beslist zeker dat uw geld goed terecht komt.

Immers, Stichting Tileng heeft nagenoeg geen overheadkosten. Zoals elke organisatie heeft de stichting te maken met de jaarbijdrage voor de Kamer van Koophandel en de kosten van de bankrekeningen. Verder zijn er absoluut geen overheadkosten. De bestuursleden en een aantal fantastisch meewerkende bedrijven nemen deze kosten voor hun rekening. Stichting Tileng zet ook voor het werven van donateurs geen kostbaar bureau in. Alle donaties en schenkingen aan de stichting gaan dientengevolge voor circa 99% naar de projecten in Indonesië!

Met andere woorden, wie Stichting Tileng financieel steunt, kan er op rekenen dat het geld rechtstreeks wordt besteed aan projecten van, voor en door de bewoners van de desa’s Tileng, Baturraden en Imogiri.