ANBI in het nieuws

Geplaatst op: 27 juli 2012 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Er verschijnen de laatste tijd diverse berichten in het nieuws omtrent de zogenaamde ANBI-regeling. Het is daarom goed om een en ander weer eens op een rijtje te zetten.

Wat is een ANBI?

ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een ANBI is een instelling die het algemeen belang dient, zoals bijvoorbeeld kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, en wetenschappelijke instellingen. Organisaties die door de belastingdienst zijn erkend als ANBI zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting alleen aftrek krijgen voor giften aan een ANBI.

Stichting Tileng is een ANBI

Stichting Tileng is erkend als ANBI. De recente berichtgeving (over een mogelijk andere toepassing van de regeling, mogelijke aanvullende eisen en een frequentere en strengere controle) veranderen daar niets aan. Stichting Tileng voldoet ruimschoots aan alle eisen (zowel de huidige eisen, als de gesuggereerde aanvullende eisen). Stichting Tileng is dus een ANBI en blijft dat voorlopig ook.

Wat betekent dat voor u?

Voor de donateurs van Stichting Tileng heeft dat de volgende consequenties:

  • Stichting Tileng betaalt geen schenkbelasting over ontvangen donaties. Al uw giften gaan dus echt naar de desa’s.
  • Stichting Tileng betaalt geen erfbelasting over ontvangen legaten. U kunt Stichting Tileng dus in uw testament opnemen, zonder dat een (groot) percentage wordt afgeroomd.
  • U kunt giften aan Stichting Tileng aftrekken voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt dan wel een niet aftrekbare drempel (voor alle opgevoerde giften gezamenlijk).
  • U kunt notarieel vastgelegde periodieke giften (minimaal 5 jaar) volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting (dus zonder drempel).

Over bovenstaande kunt u alle informatie verkrijgen bij de belastingdienst of bij een notaris, maar natuurlijk ook bij de penningmeester van Stichting Tileng (vdjagt@tileng.nl).