Donateurs gevraagd

Geplaatst op: 26 oktober 2012 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Donateurs en sponsors van Stichting Tileng vormen de basis van het bestaan van de stichting. Zij maken het mogelijk dat de stichting geld binnen krijgt om de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden te ondersteunen. Om de donateurs en sponsors  op de hoogte te houden van de gang van zaken worden er op gezette tijden nieuwsberichten op de website geplaatst. De geplaatste berichten en de uitgegeven Nieuwsbrieven zijn op de site terug te vinden op de pagina “Nieuws” en “Nieuwsbrieven”. Als donateur en sponsor blijft u zo op de hoogte van alle ontwikkelingen van de projecten.

Een stichting als de onze heeft te maken met het zgn. vliegwieleffect. Zodra de eerste financiële middelen binnen zijn, kan een project worden gestart. Met de resultaten van een dergelijk project kunnen nieuwe sponsors en donateurs worden geworven, waardoor er weer andere projecten kunnen worden gestart, enz. Het grootste probleem is om het vliegwieleffect op gang te houden. Een kring van vaste donateurs is daarvoor van groot belang. Wanneer u onze stichting wilt ondersteunen komt dit ten goede aan nog meer projecten op Midden-Java. Zoals u zult begrijpen kunnen wij onze doelstellingen alleen verwezenlijken met de hulp van vele andere mensen.

Wilt u ook donateur worden en het werk van Stichting Tileng steunen? Zo ja, dan is de te volgen procedure eenvoudig. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening 1237.98.965 ten name van Stichting Tileng te Capelle aan den IJssel. Zodra uw eerste bijdrage bij ons is bijgeschreven ontvangt u van ons een bevestiging.

Mocht u nog iets willen weten over de stichting dan is dat te vinden op deze website of u kunt contact met mij opnemen, info@tileng.nl

U bent van harte welkom!