Magazine ‘Buffelen voor Tileng’

Geplaatst op: 10 oktober 2012 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Voorblad Tileng magazine 200 26-09-2012“Een jarige stichting, dat moet gevierd worden. 12,5 jaar actief in de desa’s van Baturraden, Tileng en Imogiri kan tenslotte niet ongemerkt voorbij gaan.
Als bestuur dachten we na over een cadeau voor de stichting en kwamen we al gauw op het volgende idee: een magazine. Een magazine dat leuk en informatief is, ons verhaal vertelt en onze naamsbekendheid vergroot en ook nog – als het even kan – geld voor de stichting oplevert. Met die doelen in het achterhoofd was ook de naam gauw gevonden: ‘Buffelen voor Tileng’. Op verschillende manieren toepasselijk.”

Dit schreef Eveline Bruijn in juli jl op de site van Stichting Tileng.

Het magazine is inmiddels volop in bewerking. De interviews met onze ambassadeur van het eerste uur, Wouter Muller, en met onze onvolprezen ‘aanschuiftafeldame’ Sonja van der Lely zijn afgenomen en verwerkt. De mooiste foto’s uit de desa’s zijn uitgezocht en de beste weekendverhaaltjes boven water gehaald.

Omdat we met vrijwilligers werken en zij het magazine tussen hun drukke werkzaamheden door moeten opzetten en realiseren is er enige vertraging ontstaan..
We verwachten het magazine nu binnenkort, zij het een beetje later dan gehoopt, te kunnen presenteren.

Ik heb al een proefexemplaar kunnen aanschouwen en ik kan u melden: het wordt een mooi magazine. Een geweldig document voor onze kleine, maar zeer actieve en resultaatgerichte, Stichting Tileng.

Voor het symbolische bedrag van € 12,50 kunt in het bezit komen van het mooie Magazine ‘Buffelen voor Tileng’. Bestel het magazine via onze donatie pagina of door het bedrag over te maken op rekening 1237.98.965, t.n.v. Stichting Tileng, Capelle aan den IJssel, onder vermelding: Magazine Tileng.

Onder alle kopers van het magazine verloten wij 10 gesigneerde cd’s “Verleden Land” van Wouter Muller.
Doen! U krijgt er geen spijt van.

 

Magazine ‘Buffelen voor Tileng’  *)

“A birthday for our foundation must be celebrated. 12,5 years of being active in the desa’s of Baturraden, Tileng and Imogiri surely cannot go by unnoticed.

As members of the board we thought about a present for the foundation and soon got to the following idea: a magazine. A magazine that is fun and informative, tells our story, enlarges our name awareness and also – if possible – brings in money for the foundation. Keeping these targets in mind a name was quickly found: ‘Buffelen voor Tileng’. Appropriate at several levels.”

This is what Eveline Bruijn wrote last July at the website of Stichting Tileng.

The magazine is now very much in progress. The interviews with our long time ambassador Wouter Muller and with our highly appreciated ‘diner lady’ Sonja van der Lely have been held and processed. The most beautiful pictures from the desa’s have been selected and the best ‘weekend stories’ have been dusted off.

As we work with volunteers only and they have to develop and realise the magazine in between their busy day jobs, there has been a small delay. We now expect to be able to present the magazine on short notice, be it a little later then we hoped.

I have already seen a proof copy of the magazine and I can assure you: it will be beautiful. A great testament to our small but very active and result driven foundation Stichting Tileng.

For a symbolic amount of € 12.50 you can own your copy the beautiful magazine ‘Buffelen voor Tileng’. Order your copy through the Donation page on our website or by transferring the amount to bank account number 1237.98.965 (IBAN NL57RABO0123798965) of Stichting Tileng in Capelle aan den IJssel. Please mention: Magazine Tileng.

Amongst all buyers of the magazine we allot 10 signed copies of Wouter Muller’s CD “Verleden Land”.

*) ‘Buffelen voor Tileng’ literally means ‘work hard for Tileng’, relating to both our fundraising and our projects in Indonesia. “Buffelen” is derived from the Dutch for a type of cattle, directly referring to one of our projects.