Een geschenk voor de toekomst

Geplaatst op: 9 november 2012 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Vroeg of laat is het goed om na te denken over uw nalatenschap. Wat wilt u aan dierbaren schenken? Daarnaast kunt u ook een goed doel, zoals Stichting Tileng, in uw testament opnemen, zodat wij de mensen in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden nog meer helpen bij het realiseren van hun projecten.

De afgelopen jaren heeft Stichting Tileng al heel wat keren laten zien wat het betekent om in een land als Indonesië de mensen hulp te bieden door het initiëren, begeleiden en financieren van projecten van de lokale bevolking. Het is hartverwarmend dat veel mensen ons steunen met donaties om projecten te realiseren. Vaak gebeurt dat ook naar aanleiding van een bezoek aan een van de projecten in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden. In de meeste gevallen na een bezoek aan Baturraden omdat de meeste reisorganisaties daar een tussenstop hebben als ze een rondreis maken op Java.

Naast een donatie kunt u ook op een andere wijze bijdragen aan het werk van de stichting. Met een testament maakt u uw specifieke wensen kenbaar, door uw bezit na te laten aan degenen die u dierbaar zijn. Naast familie en vrienden, kunt u een goed doel opnemen in uw testament. En dus ook Stichting Tileng, een zogenaamde ANBI instelling. (ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling, zoekt op www.anbi.nl naar Tileng, laat de vestigingsplaats open en dan vindt u ons ook. Op de site van de Belastingdienst vindt u verder alle informatie omtrent een ANBI.) Als u dat overweegt, is het goed om daar nu al over na te denken en dit tijdig te regelen. Het is fijn om te leven met de gedachte dat u later bijdraagt aan het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van de mensen in de desa’s op Java.

Hiervoor gaf ik al aan dat Stichting Tileng een ANBI is waardoor er geen erfbelasting hoeft te worden afgedragen. Dus of het nu om een groot of klein bedrag gaat, alles komt, zoals u van de stichting gewend bent, voor 99% ten goede aan projecten in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden. Soms zijn mensen van mening dat het bij een nalatenschap om grote bedragen moet gaan. Dat is niet waar, iedere donatie of gift via een testament is zeer welkom.

Uw notaris kan u er uiteraard alles over vertellen, maar ook onze penningmeester Cees van der Jagt (vdjagt@tileng.nl, 0180-744285) wil u daar graag over informeren.

Kijk ook eens bij de belastingdienst.