Het “geheim” van ………….

Geplaatst op: 23 november 2012 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Het “geheim” van Stichting Tileng is al door vele mensen ontdekt.

Zij weten hoe wij samenwerken met de lokale bevolking in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden. Een samenwerking die als bijzonder kan worden beschouwd. Wij gaan niet met opgeheven vingertje vertellen wat goed is voor de mensen daar. Nee, want dat weten zij zelf als de beste. Wij hoeven hen niet te vertellen wat hun behoefte zou moeten zijn. Zij bepalen dat zelf in dorpscomité-verband en gaan met hun idee voor een project naar ons Management in Indonesië. Als deze vinden dat het project past in de doelstelling en richtlijnen van Stichting Tileng kunnen ze het project professioneel uitwerken. Zij moeten komen tot een projectplan met begroting en indien nodig met bijbehorende tekeningen. Ook dient in het plan te worden aangegeven in welke maten en op welke wijze de bewoners gaan participeren. Participeren door een financiële bijdrage – hoe klein dan ook – of inzet van arbeidstijd. Met participatie wordt bewerkstelligd dat het hun project is en daardoor duurzaam. Niet onbelangrijk voor de levensduur van een project.

Na goedkeuring van het projectplan door het  Managementteam in Indonesië gaat het ter goedkeuring naar het bestuur in Nederland. Bij goedkeuring en voldoende financiële middelen geeft het bestuur het groene licht voor het desbetreffende project.

De resultaten van gerealiseerde projecten zijn te zien op deze site en er is over te lezen in het nieuws archief.

Die vele mensen weten ook dat alle donaties en sponsorgelden voor haast 100% naar de projecten in Indonesië gaan. Dat kan ook alleen maar omdat bij de oprichting van de stichting is afgesproken dat de bestuursleden in Nederland alle overheadkosten zelf betalen of daar een gerichte sponsor voor zoeken.

Dit is ook een onderdeel van het “geheim” wat inmiddels door veel mensen is ontdekt.

Er liggen nog vele plannen op de plank die wachten op donaties.

Wilt u ook die “geheimen” met ons delen, wordt dan donateur voor minimaal EUR 5,- per maand.