ChildRight Fund en Stichting Tileng realiseren samen Pelita Hati

Geplaatst op: 3 mei 2013 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Stichting Tileng streeft naar een structurele verbetering van de levensstandaard in een drietal desa’s in Indonesië. Een van de pijlers daarbij is onderwijs. Vergroting van de kansen op een goede opleiding is de beste basis voor een betere toekomst.

ChildRight Fund vecht, gesteund door vele Nobelprijswinnaars, voor het recht van kinderen wereldwijd op een beter bestaan en een betere toekomst. Beter onderwijs is daarbij uiteraard van groot belang.

De overeenkomsten tussen beide organisaties zijn duidelijk en deze vorm geven in een samenwerking ligt voor de hand. Het verheugt ons dat daar inmiddels afspraken over zijn gemaakt. Naast het gebruik kunnen maken van elkaars kennis en netwerk en het waar mogelijk coördineren van bezoeken aan projecten, zijn wij onze samenwerking begonnen met de bouw van een kleuterschool “Pelita Hati”. De bouw zal worden uitgevoerd door ‘onze mensen’ op Java en zal, tot EUR 13.500, worden gesponsord door ChildRight.

Reeds vorig jaar schreven wij: “Op deze school is sprake van een schrijnende situatie. Het gebouw waar onderwijs wordt gegeven is de naam kleuterschool niet waardig”. Gelukkig kunnen we nu schrijven: “De bouw van een nieuwe kleuterschool met vier lokalen is begonnen en oplevering wordt nog dit jaar verwacht”.

We houden u uiteraard op de hoogte.