Geweldig initiatief in Baturraden: Een groene school

Geplaatst op: 19 augustus 2013 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Het begon in 2011 met de droom van Myra Safar, die een beter soort onderwijs voor haar dochters wilde. Met beter bedoelde ze minder star, minder gericht op koele cijfers en meer op de ontwikkeling van de leerlingen.

Myra dacht daarbij aan een school waar iedereen naar toe zou kunnen, ongeacht (financiële) achtergrond of (academisch) potentieel. Een school waar ook kinderen die speciale aandacht nodig hadden welkom zouden zijn.

Op ‘haar’ school zou met name gebruik gemaakt moeten worden van de rijkdom van de Indonesische natuur. Bergen, rivieren, landerijen, bossen, de zee, dit zijn allemaal rijke bronnen van kennis en motivatie, en daarmee goede handvatten voor onderwijs.

Meer dan de helft van Indonesië is bedekt met bos, maar dat is onderhavig aan enorme ontbossingen. De kennis van het belang van ‘onze longen’, de bossen, moet derhalve ook in Indonesië worden vergroot.

Met andere woorden, de natuur kan een belangrijk onderdeel zijn van goed onderwijs en dat onderwijs kan vervolgens weer bijdragen aan een beter omgaan met de natuur.

Myra nam zich vervolgens voor zelf het verschil te gaan maken. Ze besloot een school te stichten waar het milieu, naast de gewone vakken, een belangrijk onderdeel van het lesprogramma moest worden. Het werd, naar het voorbeeld van een school in Bogor, een zogenaamde Groene School (“Sekolah Alam”).

De lessen worden in de Groene School niet alleen in het klaslokaal gegeven, maar ook buiten, in de natuur, op een markt, of andere locaties, waar kan worden geleerd door eigen waarneming en interactie. De lessen zijn gebaseerd op de creativiteit van het onderwijzend personeel, met de natuur als hulpmiddel en het lesmateriaal als gids.

Myra is er van overtuigd dat kinderen, die in en met de natuur leren, van die natuur gaan houden en er later, wanneer zij het voor het zeggen hebben, beter voor zullen zorgen.

Samen met Anas, haar echtgenoot, en de medewerking van de gemeenschap, is haar droom werkelijkheid geworden. Er is grond ter beschikking gesteld en er is door vele vrijwilligers hard gewerkt. Het is geen traditionele, glad betegelde en kleurig geverfde school geworden, maar hij staat wel midden in de bossen en is precies geschikt voor het soort onderwijs waar hij voor bedoeld is.

In juni 2012 is de school in Baturraden geopend met 18 leerlingen. Aan het eind van het schooljaar waren dat er al 36. Later dit jaar hopen ze het nieuwe schooljaar te starten met 60 leerlingen, 8 leerkrachten en 3 assistenten.

Wij wilden dit mooie verhaal graag met u delen. Niet alleen omdat er vertegenwoordigers van Stichting Tileng actief bij dit initiatief betrokken zijn, maar ook omdat dit weer eens aangeeft dat er in ‘onze dorpen’ door de bewoners zelf hard wordt gewerkt aan een betere toekomst. De keuze van Stichting Tileng om niet zelf aan de slag te gaan, maar om alleen – daar waar nodig – lokale initiatieven te ondersteunen, lijkt eens te meer een goede geweest.