Het idealisme

Geplaatst op: 23 augustus 2013 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Noem het aangeboren, noem het een levensmissie, maar het bestaat: ergens voor gaan. Als voorzitter van Stichting Tileng, droom ik vaak over wat de mensen in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden nog zouden willen uitvoeren met steun van de stichting. Het blijkt vaak aan te sluiten bij hun dromen.

Veel mensen hebben van kinds af aan grote dromen. Acteur, zanger worden. Bij de politie. Maar de meeste van de mensen verliezen gaandeweg dat plan. Geen, talent, geen balgevoel, geen zin meer. Sommige zetten wél door. De ene die wel alle uren wil trainen voor een medaille. Of die, zoals de mensen in de desa’s, tijd, energie en alles wat ze kunnen missen inzetten om met z’n allen projecten te realiseren die hun leef- en woonomstandigheden. kunnen verbeteren Ja met z’n allen. Want dat gebeurt altijd als de stichting met een project start. Participatie van de mensen in een project is van cruciaal belang voor  de start maar ook het behoud op langere termijn.

Ik schrijf vaak over deze dromen omdat ik een ieder deelgenoot wil maken van die dromen en gelijker tijd wil laten lezen en zien welke door de mensen uit de desa’s en de stichting worden gerealiseerd.

Voor onze dromen kijk op de website naar “PROJECTPORTEFEUILLE” en voor de gerealiseerde projecten naar “LOPENDE EN AFGERONDE PROJECTEN”.

Heeft vragen of opmerkingen mail ons: info@tileng.nl