Stichting Tileng zoekt ………..

Geplaatst op: 1 november 2013 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Stichting Tileng zoekt enthousiaste fondsenwervers met ervaring die zich een aantal uren per week – op vrijwillige basis – willen inzetten voor de werving van sponsors en particulieren. Kandidaten zouden op korte termijn beschikbaar moeten zijn voor een periode van minimaal 12 maanden.

Werken voor Stichting Tileng is inspirerend, je leert veel over de desa’s in Indonesië en je kunt je netwerk uitbreiden door contacten met de andere experts uit het bedrijfsleven.

Stichting Tileng

Stichting Tileng is ruim 13 jaar geleden opgericht met als doelstelling het verbeteren van de leef- en woonsituatie, in de breedste zin van het woord, op het eiland Java in Indonesië. Op dit moment beperkt de aandacht zich tot de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden.

De stichting tracht haar doel met name te bereiken door het initiëren, begeleiden en financieren van door de bewoners van de desa’s zelf opgestelde en uit te voeren projecten. De ondersteuning is gericht op structurele projecten met een duurzaam effect, bijvoorbeeld via onderwijs en via inkomen genererende projecten.

Voor het effectief tot uitvoer brengen van de activiteiten van Stichting Tileng is een goede organisatie in Indonesië van essentieel belang. Hiervoor heeft Stichting Tileng in 2011 een Handboek uitgebracht in drie talen, te weten Nederlands, Engels en Bahasa Indonesia.

Om haar doelstelling te realiseren wordt ondersteuning gezocht bij bedrijven, fondsen en particulieren. Stichting Tileng garandeert dat meer dan 99 % van de verkregen middelen voor projecten in Indonesië wordt aangewend. Er mogen dus in Nederland geen (overhead)kosten worden gemaakt.

De Fondsenwerver

De Fondsenwerver vertegenwoordigt Stichting Tileng en acteert in de geest van haar statuten en beleidsplan.

Hij/zij is bevlogen, doortastend, en is een professional die voor Stichting Tileng zijn/haar kennis, ervaring en netwerk in wil zetten op het gebied van fondsenwerving.

De Fondsenwerver is in staat het werk van de organisatie te vertalen naar fondsenwerving, te adviseren over financiering en mee te denken over de behoeften van zakelijke relaties. Met als doel te komen tot vruchtbare lange termijn relaties ter ondersteuning van het werk van Stichting Tileng.

De geschikte kandidaat signaleert trends, ontwikkelingen en speelt in op veranderingen en actualiteiten, kan goed functioneren in een klein team naast het bestuur, bezit een proactieve instelling, is representatief, enthousiast en sociaal vaardig.

De Fondsenwerver ontwikkelt een strategie voor fondsenwerving en voert deze uit. Daarbij ligt de focus op het verwerven van sponsors en donateurs. Hij/zij is staat daarvoor een shortlist op te stellen van sponsors en donateurs en benadert (via persoonlijke contacten) bedrijven, individuen, bestuurders, serviceclubs en fondsen voor het werven van financiering van Stichting Tileng projecten.

Tijdbesteding

Een goede invulling van deze functie vergt enkele uren per week, die uiteraard  zelf ingedeeld kunnen worden. Van de Fondsenwerver wordt tevens verwacht dat hij/zij aanwezig is bij de bestuursvergaderingen (meestal op woensdagavond) op het kantoor van Stichting Tileng in Barendrecht.

Heb je interesse? Neem dan contact op met Cees van der Jagt, penningmeester. Mail naar vdjagt@tileng.nl of bel +31 (0)180 -744 285 (tijdens kantooruren)