Tijd voor het maken van keuzes

Geplaatst op: 8 november 2013 · Geplaatst in: Weekendverhalen

We zitten alweer in het laatste kwartaal van 2013, richting de feestdagen. Dan breekt voor veel bedrijven en particulieren weer de tijd aan om een keuze te maken aan welk goed doel in 2014 een financiële bijdrage zal worden gegeven. Bij het afwegen en het nemen van die beslissing hopen wij dat Stichting Tileng prominent op het netvlies zal staan. Het financieel steunen van onze stichting geeft de zekerheid dat het geld voor (vrijwel) 100% direct ten goede komt aan de projecten in de desa Tileng, Imogiri en Baturraden op Midden-Java. We hebben op dit moment een grote projectportefeuille.

De projectportefeuille omvat o.a. de buffelbank, de opleiding van onderwijzeressen, het (ver)bouwen van scholen, schoolmeubilair en lesmaterialen, studiebeurzen voor arme leerlingen, het bouwen van woningen, etc.. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om noodhulp, maar om structurele hulp gericht op het direct (via inkomen genererende projecten), dan wel indirect (via onderwijs) stimuleren van de bevolking om zelf de levenstandaard te kunnen verhogen.

Onze stichting kan dit uitsluitend realiseren met de hulp van anderen. Een kring van vaste donateurs is daarvoor van groot belang. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 1237.98.965 ten name van Stichting Tileng in Capelle aan den IJssel. Zodra uw eerste bijdrage op onze bankrekening is bijgeschreven, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging.

Wij rekenen op uw steun.