Verhalen verbinden

Geplaatst op: 22 november 2013 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Elke gemeenschap – dorp, team, gezin, organisatie, beroepsgroep – heeft zijn eigen veel vertelde gebeurtenissen. Zo ook Stichting Tileng en de mensen uit de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden op Java in Indonesië. Ze zorgen voor cohesie en spelen een rol in het leren van en met elkaar. Door verhalen dragen we inzicht en kennis over op een manier die natuurlijk en contextrijk is. Het moet niet gaan om een fictief of metaforische verhaal, maar om werkelijke gebeurtenissen. Het gaat niet om het officiële verhaal. Maar het gaat om de verhalen over en van de desa’s die Stichting Tileng steunt in het realiseren van hun projecten. Op die manier horen mensen over de ontwikkelingen van het werk van de stichting, de mensen in de desa’s en de maatschappij daar in Indonesië.

Verhalen delen is een krachtig en natuurlijke vorm om onze donateurs met de stichting blijvend te verbinden. Verhalen werken verbindend en integrerend. Verhalen van de stichting verbinden ook nog in andere zin. Tijdens het uitwisselen van verhalen over de stichting en de mensen in de desa’s gebeurt er meer dan het delen van informatie. Er gebeurt ook van alles in de relatie tussen de stichting die de verhalen vertelt en de donateurs, sponsors en de mensen die de verhalen lezen. Ze gaan de stichting met andere ogen zien en het vertrouwen groeit.

Met andere woorden, ik ben het er mee eens dat verhalen verbinden en ik zal ze dan ook blijven vertellen.

Ik ben tot dit verhaal gekomen na het lezen van het artikel van Dr. Saskia Tjepkema adviseur en onderzoeker verbonden aan Kessels & Smit een directeur van de FCE.