Voortgang Scholarshipproject ……………..

Geplaatst op: 6 december 2013 · Geplaatst in: Weekendverhalen

De afgelopen periode hebben wij een aantal succesverhalen kunnen plaatsen over de oplevering van een bad- en wasgelegenheid en de kleuterschool Pelita Hati. Daar zijn wij natuurlijk bijzonder trots op, maar het is goed om ook af en toe stil te staan bij continu doorlopende projecten die, vaak in stilte en op de achtergrond, zeer belangrijke resultaten boeken.

Eén van die projecten is het verstrekken van studiebeurzen (de ‘Scholarships’), die nu al ruim zeven jaar bestaan en zeer belangrijk zijn voor toekomst van ‘onze’ kinderen in Indonesië.

Even een paar feiten:

·        In totaal hebben we al meer dan EUR 35.000 aan studiebeurzen verstrekt.

·        Op dit moment hebben we 24 leerlingen in het programma, waarvan er 2 aan een universitaire opleiding bezig zijn .

·        Van deze leerlingen worden er 9 gesponsord door een aantal fantastische donateurs.

·        Een studiebeurs kost tussen de EUR 175 en EUR 500 per jaar, afhankelijk van het soort onderwijs.

·        Voor een universitaire opleiding is dat circa EUR 2.000 per jaar.

Allemaal interessante feiten, maar het gaat natuurlijk niet alleen om de getallen. Het gaat om de kinderen. Kinderen die dankzij een studiebeurs naar school kunnen, terwijl ze anders het risico zouden lopen, dat ze – uitsluitend  om  financiële redenen – van school gehaald worden.

Bij ons heeft de Goedheiligman de afgelopen dagen weer ruimschoots gestrooid met cadeaus voor onze kinderen. Een prima traditie, waar onze kinderen veel plezier aan beleven. In Indonesië gaat het vaak om meer basisvragen, zoals: kan ik wel naar school? Voor velen is dat gelukkig mogelijk, maar sommigen hebben daarbij hun eigen Sinterklaas nodig.

Ook u kunt ons helpen het programma uit te breiden door een leerling te sponsoren. Neem daarvoor contact op met vdjagt@tileng.nl.

Stichting Tileng verstrekt ook uit eigen middelen een aantal studiebeurzen. U kunt dit uiteraard ook ondersteunen door overmaking van een bijdrage op rekening 1237.98.965 o.v.v. Scholarships.