Kritische mensen

Geplaatst op: 10 januari 2014 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Stichting Tileng heeft, zoals alle goede doelen, meer en meer te maken met steeds kritischer mensen. Donateurs en sponsors willen dat hun giften zorgvuldig worden besteed en dat onnodige risico’s worden vermeden, zoals Stichting Tileng doet. De stichting start niet met een project voordat het benodigde geld beschikbaar is. Voor de stichting is het essentieel dat we duidelijk moeten maken waarom we bestaan, waaraan we onze middelen besteden en met welk effect. Vertrouwen en transparantie zijn bij Stichting Tileng altijd de sleutelwoorden geweest.

Het stelt dan ook bijzondere eisen aan onze organisatie en aan onze verslaggeving.  Het is niet effectief om sponsors en donateurs te verwennen met een jaarverslag vol uitgebreide beschouwingen over het gevoerde beleid en de eigen organisatie. Ons inziens ziet een sponsor of donateur liever een helder en compacte uitleg over behaalde resultaten en effecten. Stichting Tileng doet dat zo concreet en transparant mogelijk via deze website in de vorm van verhalen en beelden.

Uiteindelijk mondt deze openheid uiteraard uit in de jaarverslagen, waarin opgenomen de financiële verantwoording. Maar ook hier draait het met name om de vraag: aan welke projecten is het geld besteed en wat is er mee bereikt?

Ik denk dan ook dat daarom geconstateerd kan worden dat het vertrouwen in onze charitatieve instelling steeds meer toeneemt en de stichting vaak te horen krijgt dat de donaties goed ingezet worden. De sponsors en donateurs weten bij ons precies waar hun geld naartoe gaat.

Het is goed dat mensen kritisch zijn, dat houdt je scherp. Vele mensen beschouwen het geven aan een goed doel als een plicht. Gelukkig dat die mensen er zijn. Zo kan Stichting Tileng haar mooie werk blijven uitvoeren. Wij voelen het als onze plicht dat zorgvuldig te doen.