Soms heb je iemand nodig

Geplaatst op: 3 januari 2014 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Soms heb je gewoon iemand nodig die voor je gaat en die zorgt dat het goed komt. Om te zorgen dat het op termijn goed komt  met de mensen in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden is in 2000 Stichting Tileng opgericht. Ja, soms hebben die mensen ons nodig. Nodig om hun leef- en woonsituatie, in de breedste zin van het woord, te verbeteren, omdat ze dat bepaalde project niet op eigen kracht kunnen realiseren. Dit doet de stichting door het initiëren, begeleiden en financieren van hun projecten.

Dat betekent niet dat de mensen uit de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden achterover kunnen of gaan leunen. Niets is minder waar. Bij elk project moeten ze zelf participeren in de vorm van arbeid of financiële bijdragen naar vermogen. De participatie zorg er voor dat het echt hun project is. Een project dat ze zelf moeten realiseren en vervolgens in goede staat houden.

Zo komen alle projecten tot stand die de stichting initieert, begeleidt en financiert. Over de resultaten kunt u lezen op deze site.

Ook Stichting Tileng heeft mensen nodig die voor de stichting gaan om zo te kunnen zorgen dat het goed komt in de desa’s. Het zal nog de nodige inspanning en tijd vergen voordat een ieder in de desa’s een goede leef- en woonsituatie heeft. We moeten de kinderen ook niet vergeten. Voor de kinderen blijft het verstrekken van studiebeurzen in het kader van het scholarshipproject zeer belangrijk. Als je kinderen laat studeren geeft dat een kans op een beter leven en een betere wereld.

Op dit moment hebben de mensen en kinderen uit de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden gewoon iemand nodig die voor ze gaat en zorgt dat het goed komt.