Naar een hoger niveau

Geplaatst op: 7 februari 2014 · Geplaatst in: Weekendverhalen

We zitten alweer in februari 2014. Dit jaar wil ik de goede relatie met onze donateurs naar een hoger niveau tillen. Als zij daarvoor tenminste openstaan. En daarnaast uiteraard eventuele nieuwe donateurs/sponsors en geïnteresseerden daarin meenemen.

Ook in 2013 hebben we, met hulp van anderen, op allerlei manieren geprobeerd de stichting en haar werk onder de aandacht te brengen van Nederland en daar buiten. Public Relations werk, dat vooral plaatsvond via de eigen website en de diverse social media. De berichten en de zogenaamde weekendverhalen worden gewaardeerd en door velen nooit overgeslagen.

Ik moet echter constateren dat het rendement van het vele Public Relationswerk niet  altijd is wat ervan gehoopt wordt. Dit laat onverlet dat de stichting natuurlijk bijzonder verheugd is met de  nieuwe donateurs die zich het afgelopen jaar hebben aangemeld.

Ik weet ook dat we met veel charitatieve instellingen, inclusief de hele grote, in de zelfde vijver zitten te vissen om mensen te interesseren voor ons werk, hopend dat dat donaties gaat opleveren.

Wat bedoel ik nu met naar een hoger niveau tillen? 

Ik zou zo graag willen dat donateurs, sponsors of geïnteresseerden een project adopteren en als vrijwilliger er voor gaan zorgen dat er voldoende geld binnenkomt om zo’n project te kunnen gaan starten. Immers, we gaan niet eerder met een project van start, voordat het geld tot op de laatste cent aanwezig is. 

Voor inzicht in de ‘Projectportefeuille’ kan je met deze link naar de desbetreffende pagina op de website. Het mogen duidelijk zijn dat ook doorlopende projecten (voor een deel) geadopteerd kunnen worden.

Alle projecten in de ‘Projectportefeuille’ zijn door de lokale bevolking ingediend en individueel beoordeeld, waarbij de volgende criteria gehanteerd zijn:

  • Voldoet het project aan de doelstellingen van Stichting Tileng?
  • Is er voldoende draagkracht onder de bevolking?
  • Is het budget van het project realistisch?
  • Zijn er geen overbodige uitgaven opgenomen?
  • Is het Management Team in Indonesië volledig bij met rapporteren, incl. financiële verantwoording, over lopende en gereedgekomen projecten?
  • Zijn er voldoende middelen beschikbaar?

Slechts als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen aanvragen worden gehonoreerd. En voor die laatste voorwaarde vraag ik nu jullie hulp.

Wil je een project adopteren en heb je een idee hoe dat aan te pakken? Laat het ons weten via ons contactformulier op de website of via info@tileng.nl.

Help ons de goede relatie op een hoger niveau brengen en neem de uitdaging aan.

 

(Foto: kleuterschool TK Ploso. Dit project dient ter vervanging en verbetering van een bestaande kleuterschool in dusun (woongemeenschap) Ploso, onderdeel van de desa Tileng. Benodigd bedrag: € 5.500)