Schenken en de fiscus

Geplaatst op: 11 april 2014 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Geen notaris meer nodig!

Wat is er nou mooier dan het ondersteunen van een goed doel – zoals Stichting Tileng – en de belastingdienst daaraan mee te laten betalen?

Donaties aan goede doelen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen, mits ze voldoen aan een aantal criteria:

  • Het goede doel moet voldoen aan de door de belastingdienst daaraan gestelde eisen. Alle zogenaamde ANBI’s – dus ook Stichting Tileng – voldoen aan deze eisen.
  • Er geldt (voor alle giften tezamen) een niet-aftrekbare drempel van 1% van het inkomen.
  • Er is (eveneens voor alle giften tezamen) een maximaal af te trekken bedrag gelijk aan 10% van het inkomen.

Deze laatste twee voorwaarden zijn voor velen de reden waarom giften niet kunnen worden afgetrokken, maar er bestaat een remedie tegen: de “Periodieke Gift”.

Voor een periodieke gift geldt geen drempel en geen maximum, maar hij moet uiteraard wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De periodieke gift moet voor minimaal 5 jaar worden vastgelegd.
  • Er moet minimaal 1 keer per jaar worden gedoneerd en de jaarlijkse bedragen moeten ongeveer even hoog zijn.
  • De periodieke gift moet schriftelijk worden vastgelegd.

Tot en met 2013 moest de periodieke gift notarieel worden vastgelegd. Die eis is echter vervallen. Sinds 1 januari 2014 is een onderlinge schriftelijke overeenkomst voldoende. De belastingdienst heeft daarvoor een model opgesteld, dat alleen maar hoeft te worden ingevuld en ondertekend.

Belangstelling? Uiteraard kunnen wij u helpen om uw gift aan Stichting Tileng door de belastingdienst te laten meebetalen. Een e-mailtje aan vdjagt@tileng.nl is voldoende.

Stichting Tileng steunt de desa’s en de fiscus steunt mee.