Ondersteuners van het eerste uur

Geplaatst op: 26 december 2014 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Het is goed om zo aan het eind van een jaar weer eens stil te staan bij onze ondersteuners van het eerste uur. Daarmee wil ik geen afbreuk doen aan de geweldige steun die wij al jaren ontvangen van onze (vaste) donateurs en sponsors. Zij zorgen ervoor dat het niet bij praten alleen blijft, zodat we mooie projecten kunnen blijven financieren in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden.

De ondersteuners van het eerste uur maken het mogelijk, dat de stichting zijn bestedingsgarantie kan blijven afgeven.

Stichting Tileng heeft immers nagenoeg geen overheadkosten, buiten de kosten van de bankrekeningen. De bestuursleden en een aantal fantastisch meewerkende bedrijven nemen deze kosten voor hun rekening. Stichting Tileng zet ook voor het werven van donateurs geen kostbaar bureau en/of dure TV-spotjes in. Alle donaties en schenkingen aan de stichting gaan dientengevolge voor circa 99% naar de projecten in Indonesië!

Met andere woorden, wie Stichting Tileng financieel steunt, kan er op rekenen dat het geld rechtstreeks wordt besteed aan projecten van, voor en door de bewoners van de desa’s Tileng, Imogiri en Imogiri.

Maar nu de verdiende aandacht voor onze ondersteuners:

Eureka CaterWare is een groothandel in innovatieve en hoogwaardige semi-disposable producten met name gericht op tafelgerei. Eureka CaterWare is onderdeel van een groep bedrijven die investeert in snelgroeiende en innovatieve projecten en deze verder actief begeleidt naar volle wasdom. Diverse vennootschappen uit deze groep ondersteunen de stichting bij toerbeurt. De groep is reeds ondersteuner van het eerste uur. Zij verschaft de stichting kantoor- en vergaderruimte en neemt verder alle kantoorkosten, inclusief porti, voor haar rekening.

Carnero Mediadesign is een full-service ontwerpstudio voor webdesign, corperate identity, print, advertising, photography and internet consultancy. Sinds 2014 is Carnero ook gespecialiseerd in 360 graden virtuele tours. Vanaf de oprichting van de stichting ontwerpt en verzorgd Carnero de huisstijl en alle grafische uitingen. Remco Lange eigenaar van Carnero Mediadesign is als adviseur en vrijwilliger in het bestuur van de stichting actief.

Stichting “BERSAMA” is ook een van de eerste ondersteuners van Stichting Tileng. Stichting “BERSAMA” Nederland – Indonesië heeft als belangrijkste doelstelling het bevorderen van de sociale band tussen de bevolking van Nederland en Indonesië. Stichting Bersama staat een deel van haar netto winst af aan Stichting Tileng voor onze projecten in Indonesië.

Netvlies Internetdiensten helpt sinds 1997 de meest uiteenlopende organisaties met het realiseren van hun online doelstellingen. Dit doen zij door het beschikbaar maken van de modernste technieken en opzienbarende ontwerpen voor iedere klant. De hosting van de website van de stichting wordt (gratis) verzorgd door Netvlies Internetdiensten te Breda.

Indonesia OK is een bezoek meer dan waard. Via deze website wordt hulp geboden aan reizigers en andere belangstellenden om hun weg te vinden in Indonesië en de site biedt daarvoor veel praktische informatie. De beheerder van de site adviseert en vertaalt voor de stichting desgewenst stukken vanuit Bahasa Indonesië naar het Nederlands en omgekeerd.

U begrijpt wel deze ondersteuners zijn van cruciaal belang voor een charitatieve instelling als Stichting Tileng.

Dank mensen!