De wereld veranderen begint bij het onderwijs

Geplaatst op: 13 februari 2015 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Wie de wereld wil veranderen moet vroeg beginnen, met het onderwijs. Om die reden zijn leerkrachten buitengewoon belangrijk. Des te meer omdat een leerkracht een motivator is. Met andere woorden: als het slecht gaat met de leerkrachten, dan gaat het ook slecht met het onderwijs dat zij geven.

“Onderwijs is het belangrijkste element voor de verbetering van de kwaliteit van Human Resources”, roep ik regelmatig als voorzitter van de Stichting Tileng tijdens een ontmoeting met de hoofden van de scholen in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden.

Stichting Tileng geeft naast huisvesting, hygiëne en projecten die inkomen genereren, dan ook met name financiële steun aan activiteiten voor het onderwijs. Onder andere via hulp bij de (her)bouw van klaslokalen en van complete scholen, waar mogelijk met vrijwillige bijdragen van de ouders, buren en het lokale bestuur.

Daarnaast verstrekt de stichting ook studiebeurzen voor de jaarlijkse schoolkosten van goed presterende leerlingen. De thuissituatie van deze leerlingen is zodanig dat die kosten niet door hun ouders kunnen worden bekostigd. Het gaat hier om verschillende bijdragen per onderwijsniveau.

Verder voeren we ook nog projecten uit om het schoolmeubilair voor de scholen te vernieuwen. Nu inmiddels drie lagere scholen zijn herbouwd is het noodzakelijk het vervallen schoolmeubilair, waaronder de schoolbanken, te vervangen.

Maar we begonnen met het belang van de leerkrachten. Wij verstrekken daarom ook aanvullingen op het salaris van personeel van de door de stichting gebouwde scholen, voor zover dat niet volledig wordt betaald door de Indonesische overheid. Het gaat om leerkrachten en conciërges. Zo kunnen zij zich de gehele dag concentreren op het onderwijs en hoeven ze in de middag niet meer de sawa in om het inkomen aan te vullen.

Wie help ons hierbij? Adopteer een studiebeurs, een meubelproject of een leerkracht, of wordt gewoon donateur!