Donateurs gevraagd

Geplaatst op: 6 februari 2015 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Donateurs en sponsors van Stichting Tileng vormen de basis van het bestaan van de stichting. Zij maken het mogelijk dat de stichting geld binnen krijgt om de projecten in desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden te ondersteunen.

Om regelmatig contact te onderhouden met de donateurs worden zij op gezette tijden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de stichting via de website en via social media.
Weekendverhalen vanaf 2003 zijn nog steeds te lezen op de website. Als donateur blijft u zo op de hoogte van alle ontwikkelingen van de projecten en wetenswaardigheden.

Een stichting als de onze heeft te maken met het z.g. vliegwieleffect. Zodra de eerste financiële middelen binnen zijn, kan een project worden gestart. Met de resultaten van een dergelijk project kunnen nieuwe sponsors en donateurs worden geworven, waardoor er weer andere projecten kunnen worden gestart, enzovoorts. Het grootste probleem is om het vliegwiel op gang te houden. Een kring van vaste donateurs en sponsors is daarvoor van groot belang. Wanneer u onze stichting wilt ondersteunen komt dit ten goede aan nog meer projecten op Midden-Java. Zoals u zult begrijpen kunnen wij onze doelstellingen alleen verwezenlijken met de hulp van vele anderen.

Bij Stichting Tileng blijft niets aan de strijkstok hangen. Uiteraard heeft ook de stichting te maken met kosten die onvermijdelijk zijn (bankkosten), maar dat betreft relatief bescheiden bedragen. Verder zijn er absoluut geen overheadkosten!

Stichting Tileng kan daarom de volgende bestedingsgarantie afgeven:

“Van alle donaties en sponsorgelden die Stichting Tileng ontvangt wordt meer dan 99% besteed aan projecten in Indonesië.”

Dit kan worden bereikt doordat alle betrokkenen hun activiteiten voor de stichting geheel belangeloos verrichten en doordat alle overige kosten door bestuursleden, vrijwilligers en een aantal fantastisch meewerkende bedrijven voor hun rekening worden genomen. Ook het kantoor, inclusief faciliteiten, wordt kosteloos ter beschikking gesteld.

Verder geschiedt fondsenwerving geheel in eigen beheer en niet via een kostbaar bureau. Ook mag niet onvermeld blijven dat iedereen alle reis- en verblijfkosten geheel voor eigen rekening neemt, inclusief reizen naar de projecten in Indonesië.

Met andere woorden, wie Stichting Tileng financieel steunt, kan er op rekenen dat het geld rechtstreeks wordt besteed aan projecten van, voor en door de mensen uit de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden.

Wilt u ook donateur worden en het werk van Stichting Tileng steunen? Zo ja, dan is de te volgen procedure eenvoudig. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL57 RABO 0123 7989 65 ten name van Stichting Tileng te Capelle aan den IJssel. U kunt ook direct doneren via onze site. Zodra uw eerste bijdrage bij ons is bijgeschreven ontvangt u van ons een bevestiging, uiteraard mits uw (post of e-mail)adres bij ons bekend is.

Mocht u nog iets willen weten over de stichting dan is dat te vinden op deze website of u kunt contact opnemen via info@tileng.nl