Stichting Tileng en De strijkstok

Geplaatst op: 20 maart 2015 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Nog steeds bestaat grote belangstelling voor de strijkstok (volkomen terecht) en hoeveel er wel niet aan blijft hangen.

Ook Stichting Tileng krijgt die vraag nog steeds regelmatig. Wij willen dus nogmaals benadrukken dat er bij ons niets aan de strijkstok blijft hangen. Sterker nog, er is geen strijkstok. Stichting Tileng geeft geen geld uit aan fundraising noch aan de eigen organisatie. Ook reizen naar de projecten in Indonesië worden volledig door het desbetreffende bestuurslid of de vrijwilliger zelf betaald. Iedereen die actief is voor Stichting Tileng doet dat geheel belangeloos en ook nog eens met veel plezier.

Stichting Tileng kan daarom de volgende bestedingsgarantie afgeven:

“Van alle donaties en sponsorgelden die Stichting Tileng ontvangt wordt meer dan 99% besteed aan projecten in Indonesië.”

Al uw donaties komen daarom echt op zijn plek – en dus in Indonesië – terecht. Vandaar onze 99% bestedingsgarantie.

Dit kan worden bereikt doordat alle betrokkenen hun activiteiten voor de stichting geheel belangeloos verrichten en doordat alle overige kosten door bestuursleden, vrijwilligers en een aantal fantastisch meewerkende bedrijven voor hun rekening worden genomen. Ook kantoor- en vergaderruimte, inclusief faciliteiten, worden kosteloos ter beschikking gesteld.

Met andere woorden, wie Stichting Tileng financieel steunt, kan er op rekenen dat het geld rechtstreeks wordt besteed aan projecten van, voor en door de mensen uit de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden.

Stichting Tileng steunt de mensen uit de desa’s, steunt u Stichting Tileng?