Alle beetjes helpen

Geplaatst op: 27 november 2015 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Laats zei iemand tegen me dat hij erg graag wilde helpen, maar het zich niet kon veroorloven om een volledige “buffel” (sapi – koe) voor de “Buffelbank” te sponsoren of een volledig scholarship te bekostigen. Hij vroeg me of dit een probleem was. ‘’Natuurlijk niet!’’  antwoordde ik.

De mensen die Stichting Tileng langer kennen weten dat elke donatie, hoe groot of klein ook, van groot belang is. Zonder donaties kunnen wij namelijk geen projecten in Indonesië realiseren. Simpel gezegd: hoe meer donaties we krijgen, hoe meer aanvragen uit Indonesië we kunnen honoreren dus hoe meer projecten er gerealiseerd kunnen worden.

Dat wil niet zeggen dat elke donatie een grote donatie moet zijn. Stichting Tileng heeft een lijst met projecten die we willen realiseren wanneer er genoeg geld is om dit te realiseren. Elke donatie, hoe klein ook, zorgt dat het project eerder gerealiseerd kan worden. Meerdere kleine donaties zorgen er ook voor dat een leerling kan studeren of dat een familie een sapi (koe) krijgt. Omdat wij een bestedingsgarantie hebben van 99%, komt praktisch uw hele donatie ten goede aan de mensen in Indonesië en dit geldt ook zeker bij een kleine donatie. Kortom: ook kleine donaties zijn erg belangrijk om de mensen in Indonesië te helpen en worden ontzettend gewaardeerd.

Doneren kan erg eenvoudig via de IDEAL-pagina op de website of via NL57 RABO 0123 798965 ten name van Stichting Tileng te Capelle aan den IJssel.