De geschikte dagen om een keuze te maken

Geplaatst op: 24 december 2015 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Tijdens de feestdagen denken we na over welke keuze we gaan maken aan het begin van het nieuwe jaar en aan welk goed doel we in 2016 een financiële bijdrage zouden willen geven. Dat geldt natuurlijk voor bedrijven als ook voor particulieren. Bij het afwegen en het nemen van die beslissing hopen wij dat Stichting Tileng op het netvlies staat. Het financieel steunen van juist onze stichting geeft de zekerheid dat het geld voor (bijna) 100% direct ten goede komt aan projecten op Midden-Java in Indonesië.

De door de mensen van de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden ingediende en door ons goedgekeurde plannen worden opgenomen in onze projectportefeuille. Immers er wordt niet gestart met een project voordat het benodigde geld daarvoor beschikbaar is.

De projectportefeuille omvat o.a. het buffelbankproject, de opleiding van onderwijzeressen, het bouwen en verbouwen van scholen, schoolmeubilair- en materialen, financiële ondersteuning van arme leerlingen, het bouwen van woningen, etc.. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om noodhulp, maar om structurele hulp gericht op het direct (via inkomen genererende projecten), dan wel indirect (via onderwijs) stimuleren van de bevolking om zelf de levenstandaard te kunnen verhogen.

Onze stichting kan dit uitsluitend realiseren met de hulp van anderen. Een kring van vaste donateurs is daarvoor van groot belang. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL57 RABO 0123 7989 65 ten name van Stichting Tileng in Capelle aan den IJssel. Indien uw adres bij ons bekend is, ontvangt u – zodra uw eerste bijdrage op onze bankrekening is bijgeschreven – van ons een schriftelijke bevestiging.

Wij hopen dat uw nadenken zal leiden tot het steunen van onze projecten in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden. Bij voorbaat dank.

Heel fijne feestdagen!