Het blijvende effect van en donatie

Geplaatst op: 8 januari 2016 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Onlangs kwam in het nieuws dat niet alle Amsterdamse leerlingen uit groep 8 naar de middelbare school van hun voorkeur mochten. Dit  had alles te maken met het feit dat er meer leerlingen dan plekken waren op de populaire Amsterdamse middelbare scholen. Hoewel het erg frustrerend moet zijn om niet op de school van je voorkeur te worden geplaatst, kun je er in Nederland van uit gaan dat je altijd wel ergens middelbaar onderwijs kunt volgen.

Hoe anders is dat in Indonesië. Veel kinderen volgen daar niet of nauwelijks onderwijs. Dit heeft niet zo zeer te maken met beschikbare plekken, maar met geld. Wanneer een familie weinig geld heeft, kan een kind vaak geen onderwijs volgen. Hierdoor zal dit kind laagopgeleid blijven en is de kans dat dit kind later genoeg verdient om zijn of haar kinderen naar school te laten gaan erg klein.

Daarom houdt Stichting Tileng zich bezig met scholarships. Deze scholarships geven kinderen wiens familie te weinig geld heeft om onderwijs te kunnen bekostigen de gelegenheid om toch onderwijs te volgen.  Niet alleen voor de scholieren is het fijn dat ze naar school kunnen, een scholarship stelt ze ook in de gelegenheid om zichzelf te ontwikkelen en kennis te vergaren. Hierdoor is de kans groter dat deze scholieren later een goede baan hebben, waarmee ze genoeg kunnen verdienen om hun eigen kinderen naar school te laten gaan, zodat die weer een goede baan krijgen en hun kinderen naar school kunnen laten gaan, et cetera.

Dit heet het vliegwieleffect en is altijd een doelstelling van Stichting Tileng geweest. Door één iemand te helpen, krijgen toekomstige generaties een betere levensstandaard.

Uw donatie kan helpen om  toekomstige generaties van een betere levenstandaard te voorzien. Voor meer informatie kunt u terecht opwww.tileng.nl of mail naar info@tileng.nl