Van tijd tot tijd een rondje lopen

Geplaatst op: 22 januari 2016 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Apetrots ben ik op ons bestuur en ons management in Indonesië. Telkens zie ik de mooie resultaten voorbijkomen, die we met z’n allen behalen met onze projecten in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden.

Zoals met de zogenaamde Buffelbank, de bouw van scholen, het “scholarship” programma, etc.

Met het doorlopend project “de Buffelbank” is in 2004 een aanvang gemaakt in de woongemeenschap Manggung binnen de desa Tileng. Ook in de woongemeenschap Tileng zelf en in Baturraden is sindsdien een aanvang gemaakt met een buffelbank, ten behoeve van het ‘ traditioneel sparen’.

Indonesische boeren beleggen traditioneel niet bij een bank, maar met hun vee. Het kapitaal staat achter het huis, met melk en kalveren als opbrengst. Met steun van buiten, zoals de Buffelbank, kunnen meer boeren de beschikking over koeien krijgen, om zo hun economische situatie sneller te verbeteren. De Buffelbank werkt als volgt: een boer verzorgt een koe (buffel) die door Stichting Tileng ter beschikking wordt gesteld. De koe wordt gedekt en het kalf wordt eigendom van de boer, waarna de koe door kan naar de volgende boer. Een duurzame ontwikkelingsmethode, waarbij de dorpen zich rustig kunnen ontwikkelen en waarbij niemand wordt uitgesloten.

U kunt zich altijd aanmelden voor de sponsoring van (een gedeelte van) een koe via vdjagt@tileng.nl. De kosten voor de aanschaf van een koe voor de “buffelbank” liggen tussen de EUR 300 en EUR 700, afhankelijk van de soort en de prijs op de veemarkt op moment van aankoop.

Scholen bouwen, en dan? Een van de uitgangspunten van Stichting Tileng is een duurzaam karakter van de projecten en wat is er nou duurzamer dan het verbeteren van onderwijs?

Al jaren houdt de stichting zich dan ook bezig met het (her)bouwen van scholen. Veel scholen in Indonesië zijn niet gezond en niet veilig voor de leerlingen. Door het bouwen van nieuwe kleuter- en lagere scholen kunnen de kinderen van ‘onze’ desa’s zonder ongewenste gevolgen een opleiding genieten en daarna meehelpen aan de ontwikkelingen in hun regio.

Natuurlijk is het belangrijk dat de kinderen veilig naar school kunnen, maar daar wordt het onderwijs nog niet beter mee. Daarvoor moet meer gebeuren.

Stichting Tileng doet dat door de scholen te voorzien van leermiddelen, zoals bijvoorbeeld computers, en door het verstrekken van studiebeurzen.

Een belangrijk ander punt is de tijd en aandacht die het onderwijzend personeel aan de school kunnen geven. Dat is namelijk niet zo voor de hand liggend als het lijkt.

Veel leerkrachten in Indonesië worden betaald door de overheid. Ze krijgen daarvoor een salaris dat ze, naar lokale maatstaven, goed in staat stelt in hun levensonderhoud te voorzien. Nu zit er echter een addertje onder het gras. Er zijn per regio maar een gelimiteerd (en veel te laag) aantal overheidsfuncties voor leerkrachten beschikbaar. Wanneer scholen meer leerkrachten nodig hebben (en dat is dus altijd het geval), dan moeten de scholen die uit eigen middelen betalen. Deze leerkrachten krijgen daarom een beduidend lager salaris dan hun collega’s in overheidsdienst. Zij moeten daarom vaak naast het onderwijs een tweede baan hebben. Dat gaat uiteraard ten koste van de aandacht voor het onderwijs.

Stichting Tileng vult daarom al enkele jaren het salaris van een aantal van deze leerkrachten aan tot (bijna) het niveau van hun collega’s. Zij kunnen daardoor hun volledige aandacht aan het onderwijs geven. Ook kunnen zij zich verder scholen zodat hun kans op een overheidsaanstelling toeneemt. Wij hebben op dit moment 37 onderwijzers en onderwijzeressen in het programma!

Gemiddeld kost dat circa EUR 15 per leerkracht per maand. Voor ons een bescheiden bedrag, maar daar van groot belang.

U kunt ook dit programma sponsoren, zodat wij op dit gebied nog meer kunnen doen.

Het doorlopend ‘Scholarship’ programma omvat de vergoeding voor de jaarlijkse schoolkosten van goed presterende leerlingen. De thuissituatie van deze leerlingen is zodanig dat die kosten niet door hun ouders kunnen worden bekostigd. Het gaat in concreto om verschillende bijdragen per onderwijsniveau.

In totaal hebben wij in de loop der jaren al meer dan 30 scholarships toegekend.

Deze kosten worden grotendeels gedragen door een aantal van onze donateurs.

U kunt u altijd aanmelden voor de volledige of gedeeltelijke sponsoring van een leerling via vdjagt@tileng.nl. De kosten van een studiebeurs zijn, afhankelijk van het soort onderwijs, tussen de EUR 175 en EUR 400 per leerling per jaar. Voor een universitaire studie zijn de kosten van een studiebeurs circa EUR 700.

Onderwijs helpt echt! Onderwijs levert een van de grootste bijdragen aan ontwikkeling van kinderen en jongeren, aan hun leefgemeenschap en aan het land waarin zij wonen. Goed onderwijs is de sleutel voor duurzame ontwikkeling in hun omgeving en daarmee de meest effectieve investering. Want goed onderwijs geeft mensen toegang tot een hoger inkomen, dus minder armoede, en een betere gezondheid en het stimuleert tevens de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Ik ben zoals ik hiervoor schrijf apetrots, maar ben soms ook ongeduldig en te kritisch. Mijn excuses daarvoor aan het bestuur in Nederland en het management in Indonesië. En vooral ook mijn dank voor de goede samenwerking aan Cees, Iko, Ellen, Jonathan, Jos, Remco, Santos, Suci en Tri, en natuurlijk iedereen die hen voorging.

Laatst heb ik gelezen dat je leven, naast het werken voor de stichting, nog leuker wordt als je meer geduld en minder kritisch bent en jezelf van tijd tot tijd een rondje lopen gunt. Ik ga dat dan ook maar snel doen.