Het is geen grap

Geplaatst op: 1 april 2016 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Het is geen grap maar bloedserieus. Ik wil toch weer even stilstaan bij onze ondersteuners van het eerste uur.

Het is goed om zo nu en dan stil te staan bij onze ondersteuners, zonder afbreuk te doen aan de geweldige steun die wij al jaren ontvangen van onze (vaste) donateurs en sponsors. Zij zorgen er immers voor dat het niet bij praten alleen blijft, maar dat we mooie projecten kunnen (blijven) financieren in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden.

De ondersteuners van het eerste uur maken het mogelijk, dat de stichting haar 99% bestedingsgarantie kan blijven afgeven.

Stichting Tileng heeft, buiten de kosten van de bankrekeningen, geen overheadkosten. De bestuursleden, de vrijwilligers en een aantal fantastisch meewerkende bedrijven nemen deze kosten voor hun rekening. Stichting Tileng zet ook voor het werven van donateurs geen kostbaar bureau en/of dure TV-spotjes in. Alle donaties en schenkingen aan de stichting gaan dientengevolge voor circa 99% naar de projecten in Indonesië!

Met andere woorden, wie Stichting Tileng financieel steunt, kan er op rekenen dat het geld rechtstreeks wordt besteed aan projecten van, voor en door de bewoners van de desa’s Tileng, Imogiri en Imogiri.

Maar nu de verdiende aandacht voor onze ondersteuners:

Placematix Europe is een onderneming die ‘interlocking’ tafelgerei voor kinderen op de markt brengt, in samenhang te gebruiken met het bekende bouwstenen speelgoed. Placematix Europe is onderdeel van een groep bedrijven die investeert in snelgroeiende en innovatieve projecten en deze verder actief begeleidt naar volle wasdom. Diverse vennootschappen uit deze groep ondersteunen de stichting bij toerbeurt. De groep is reeds ondersteuner van het eerste uur. Zij verschaft de stichting kantoor- en vergaderruimte en neemt verder alle kantoorkosten, inclusief porti, voor haar rekening.

Carnero Mediadesign is een creatieve studio die bedrijven voorziet in alle vormen van creatief advies en grafisch design. Deze studio met LEF denkt zowel abstract als concreet mee met haar klanten en levert enkel maatwerk. Carnero Mediadesign ontwerpt voor verschillende grote merken onder andere huisstijlen, websites, folders, advertenties, productverpakkingen, interieurs, social media-benodigdheden en alle andere denkbare creatieve uitingen. Ook Stichting Tileng is door Carnero Mediadesign van advies en vormgeving voorzien.

Stichting “BERSAMA” is ook een van de eerste ondersteuners van Stichting Tileng. Stichting “BERSAMA” Nederland – Indonesië en heeft als belangrijkste doelstelling het bevorderen van de sociale band tussen de bevolking van Nederland en Indonesië. Stichting Bersama draagt naar vermogen een steentje bij aan de projecten van Stichting Tileng in Indonesië.

Indonesia OK is een bezoek meer dan waard. Via deze website wordt hulp geboden aan reizigers en andere belangstellenden om hun weg te vinden in Indonesië en de site biedt daarvoor veel praktische informatie. De beheerder van de site adviseert en vertaalt voor de stichting desgewenst stukken vanuit Bahasa Indonesië naar het Nederlands en omgekeerd. Elke bezoeker van deze site kan de gratis reisgids “Enjoying Indonesia 2016” downloaden.

Als laatste is daar bijgekomen Communicatiehaven. Een fris, Rotterdams marketing- en communicatiebureau. Zij helpen bedrijven nieuwe klanten te bereiken en bestaande klanten beter te bereiken. Of het nu gaat om strategie of marktonderzoek, online of offline, een brede of juist specifieke doelgroep; door de diverse specialiteiten en brede ervaring binnen het team weten zij uw doelgroep altijd op de juiste manier te bereiken.

U begrijpt wel deze ondersteuners zijn van cruciaal belang voor een kleine charitatieve instelling als Stichting Tileng.

Dank mensen!

PS: Uw bedrijf/onderneming de volgende keer ook vermeld zien? Word donateur/sponsor! Neem contact op via info@tileng.nl of bel ons +31 (0)180 -744 285 (alleen tijdens kantooruren).