Schenk eens een koe

Geplaatst op: 8 april 2016 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Schenk – of spaar mee voor – een koe voor de mensen in de desa’s Tileng (met zijn 16 woongemeenschappen), Imogiri en Baturraden. Het maakt een wereld van verschil.

In Tileng (dusun Manggung) en Baturraden loopt al jaren ons geslaagde project “De Buffelbank”. (Zie foto’s.) Traditioneel sparen boeren in Indonesië niet bij een bank, maar via vee. De Buffelbank werkt als volgt: een boer verzorgt een sapi (koe), die door Stichting Tileng ter beschikking wordt gesteld. De koe wordt gedekt en het kalf wordt eigendom van de boer, waarna de koe door kan naar de volgende boer. Een duurzame ontwikkelingsmethode, waarbij de dorpen zich rustig kunnen ontwikkelen en waarbij niemand wordt uitgesloten, waardoor hun economische situatie zal verbeteren. Hun kapitaal staat immers achter het huis, met melk en kalveren als opbrengst.

Nog niet zo lang geleden ontvingen we via Facebook het volgende bericht uit Baturraden van Santos, General Manager van Stichting Tileng in Indonesië:

“Goed bericht van Baturraden,de 4de sapi sijn vandag bevalen, het is goed teken voor het populasi van de sapi gaan jullie ook Tileng steunen voor de 5de 6de Sapis”

Met andere woorden de sapi’s doen het goed en het verdient daar dan ook een vervolg.

Dus daar haak ik maar gelijk op in.

Een koe schenken kost rond de EUR 650, maar iedere bijdrage is natuurlijk welkom.

De uiteindelijke prijs van een koe hangt af van de soort koe (vleeskoe of melkkoe), de leeftijd van de koe en de marktprijzen van de dag.

Wanneer u bij uw bijdrage vermeldt ‘buffelbank’, dan zorgen wij voor een groeiende veestapel in de desa’s.