Werk met werk maakt de cirkel rond

Geplaatst op: 16 april 2016 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Soms heeft het oudere deel van de bevolking in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden niet dagelijks voldoende voedsel. In Indonesië bestaat (nog) geen AOW of een andere sociale voorziening voor ouderen. Ouderen die geen inkomen hebben zijn financieel volledig afhankelijk van hun kinderen.

En die kinderen zijn weer afhankelijk van werk wat ook niet altijd voor het oprapen ligt. Daarom is onze financiële hulp zo belangrijk. Dankzij onze werkwijze komen de donaties rechtstreeks en volledig ten goede aan zichtbaar effectieve projecten. Het betreft geen noodhulp, maar financiële steun aan projecten, gericht op het direct (bijv. via inkomen genererende projecten), dan wel indirect (bijv. via onderwijs) stimuleren van de bevolking om zelf structureel de levenstandaard te verhogen. Zodat de kinderen zo weer de ouderen kunnen onderhouden. Zo maken we de cirkel rond.

Heeft u een bedrijf en wilt u maatschappelijk ondernemen, dan kan uw bedrijf ons helpen doelen te realiseren.

Uw hulp is – naast een groep van trouwe sponsors en donateurs – van groot belang! Wat u kunt doen om Stichting Tileng te helpen?

Uw bedrijf kan donateur worden door maandelijks of jaarlijks een bedrag aan onze stichting te schenken. Natuurlijk is een eenmalige gift ook van harte welkom.

Als bedrijf doneren is fiscaal aantrekkelijk. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

Een donatie of gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL57 RABO 0123 7989 65 t.n.v. Stichting Tileng te Capelle aan den IJssel of via onze website.

Uw personeel kan ons ook ondersteunen bij het werven van fondsen of het organiseren van een actie. Dit zou bijvoorbeeld ook kunnen door een spaarpot te plaatsen in het personeelsrestaurant. Of laat bij speciale gelegenheden de keuze bij de medewerkers; een donatie aan de Stichting in plaats van een cadeau.

Uw bedrijf kan ook bijv. een sponsordiner organiseren voor de relaties waarvan de opbrengst naar de stichting gaat.

Door de samenwerking met Stichting Tileng toont u zich maatschappelijk betrokken en geeft u tegelijkertijd de mensen in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden een kans projecten te realiseren, gericht op structurele verbetering van de levenstandaard.

Wij vinden het belangrijk dat donateurs/sponsors betrokken zijn en blijven bij onze stichting. Wij zijn bereidt een presentatie te verzorgen in uw bedrijf zodat een ieder exact weet waar de donaties c.q. sponsorgelden terecht komen.

Wilt u als bedrijf helpen om onze doelen te realiseren, neem dan via info@tileng.nl contact met ons op.