Verhalen te kunnen vertellen

Geplaatst op: 22 juli 2016 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Voor Stichting Tileng is het essentieel om verhalen te blijven vertellen. Als we het verhaal over de stichting goed kunnen vertellen en zo duidelijk wordt waar de stichting voor staat, waar de stichting in gelooft, waar we iedere dag opnieuw weer mee aan de slag gaan, dan trekken we donateurs en sponsors aan.

Het grootste deel van alles wat mensen weten over stichting Tileng is afkomstig van de website, weekendverhalen en social media. Die verhalen bevatten feiten, ook al zijn ze soms verpakt in emoties, en komen daarmee tot leven. Verhalen leggen relaties, verhelderen doelen en geven betekenis.

Door verhalen te gebruiken, in plaats van de droge feiten, worden lezers meer betrokken en aangetrokken. Soms gaan de lezers meedenken met de verteller en laten het de stichting weten. Ze worden in beweging gebracht.

Stichting Tileng is net een mens. Met een levensverhaal. Successen en tegenslagen. De manier van communiceren en woorden kiezen is van belang. Vandaar hieronder het geheel nog eens op een rijtje.

Stichting Tileng: vanaf 2000 effectief in Indonesië

Van huizen tot schoolgebouwen, van studie- en lerarenbeurzen tot een heuse buffel(koeien)bank; het is slechts een greep uit de projecten die Stichting Tileng sinds de oprichting in 2000 realiseerde.

Doelstelling Stichting Tileng

Het verbeteren van de leef- en woonsituatie van de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden op Java, Indonesië, door het begeleiden en financieren van projecten, geïnitieerd door de lokale bevolking. Speerpunt binnen deze ondersteunende activiteiten is duurzaamheid. Door het bieden van structurele hulp, zoals onderwijs en inkomen genererende projecten, wordt een blijvende effectiviteit bereikt.

Lokaal initiatief

Alle door de stichting uitgevoerde projecten komen voort uit lokaal initiatief. Dat wil zeggen dat de gemeenschap ter plaatse zelf aangeeft wat zij nodig heeft. Dit ‘lokale initiatief’ vergoot enerzijds de effectiviteit van de projecten en stimuleert anderzijds de creativiteit en de betrokkenheid van de lokale bevolking.

99%  bestedingsgarantie

Stichting Tileng heeft nagenoeg geen overheadkosten. Het bestuur van de stichting bestaat enkel uit vrijwilligers. Overige kosten (zoals bijv. verzendkosten) worden vergoed door een aantal fantastisch ondersteunende bedrijven. Alle donaties en schenkingen worden gegarandeerd voor 99% besteed aan de projecten in Indonesië, zonder dat er geld  ‘aan de strijkstok blijft hangen’ in Nederland.

Tileng-handboek

Het door het bestuur bepaalde beleid wordt uitgevoerd door lokale vertegenwoordigers in Indonesië. Om de effectiviteit van dit beleid te waarborgen, heeft Stichting Tileng een eigen handboek ontwikkeld, waarin doelstelling, werkwijze en richtlijnen opgenomen zijn. Naast de Nederlandse versie is dit handboek er ook in het Engels en in het Indonesisch. Zo wordt de eenduidigheid en de transparantie van de gehele organisatie behouden, zowel in het internationale beleid als in bij de implementatie op lokaal niveau.

Vliegwieleffect

De uitvoering van een project wordt pas gestart zodra er voldoende financiële middelen binnen zijn. Met de resultaten van een gerealiseerd project kunnen vervolgens nieuwe sponsors en donateurs worden geworven, waardoor er weer andere projecten kunnen worden gestart. We noemen dat het ‘vliegwieleffect’.

De stichting steunen

Zonder sponsoren en donateurs kan Stichting Tileng niet bestaan. De stichting is daarom altijd op zoek naar nieuwe partijen die de stichting ondersteunen en daarmee de desa’s in Indonesië een warm hart toedragen. Voor meer informatie over Stichting Tileng, kijk op: www.tileng.nl

Stichting Tileng is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Help ons helpen. Bij voorbaat dank.