Ik voelde mij geroepen

Geplaatst op: 21 oktober 2016 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Ik voelde mij geroepen eens een weekendverhaal te schrijven, het leek mij niet eenvoudig, maar heb toch besloten om het te gaan doen.

Mijn naam is Rita Doop-Kopetzky.

U begrijpt natuurlijk wel, Stichting Tileng doet goed werk, want anders zou ik niet begonnen zijn te schrijven.

Deze stichting doet vanaf het jaar 2000 veel effectief werk in Indonesië. Doelstelling is het verbeteren van leefsituaties op Java. In dit geval geeft het ondersteunende duurzaamheid aan desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden.

Aangezien Imogiri en Baturraden aan het begin van de jaren 2000 buiten het werkgebied lagen van Stichting Tileng moest de notaris het werkgebied uitbreiden om daar aan de slag te kunnen.

Tileng is landbouw en veeteelt.

Ton (oprichter en bestuurslid) is diverse keren op vakantie geweest in Indonesië en heeft  toen gezien wat armoede is. Terug van vakantie vertelde Ton een neef wat hij van plan is en zijn neef besloot om hem te helpen als penningmeester.

Ton Lange werkte tot aan zijn pensionering mei 2005 bij het Ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). Na zijn vertrek vroeg hij om 3 laptops en kreeg dit ook mee, zodat de vertegenwoordigers van de stichting in Indonesië beter het werk kunnen voortzetten. Begrijpelijk, Ton is een zeer gewaardeerde collega, want anders krijgt hij dit niet gedaan.

Het eerste werkgebied van de stichting is desa Tileng. Daar was het mee begonnen.

Tijdens de vele bezoeken ontmoette Ton een gids en die heet Tekad Santos. Deze had een tokootje tegenover het hotel Rosenda in Baturraden. Zo vroeg Santos aan Ton hoe hij zijn dromen kon verwezenlijken, zoals het bouwen van scholen voor de kinderen in Baturraden .

In de loop der tijd zijn er inmiddels een peuter- ,2 kleuter- en 3 lagere scholen gebouwd.

Santos is inmiddels General Manager van de Stichting.

Het verhaal van Antje W. Tak, die Baturraden heeft bezocht. Zelf werk ze in het onderwijs.

Zij had nog nooit andere scholen op Java gezien zoals de school op Baturraden.

Het bijzondere is dat, naast de verstandelijke beperking, de leerlingen ook autistische stoornis hebben. Deze school heeft gemotiveerde leerkrachten en heeft ook desbetreffende lesmateriaal.

Door vaste donateurs en sponsors kan de Stichting de gemeenschappen ter plekke helpen en geven  wat zij nodig hebben. Immers de gemeenschap wordt hier nauw betrokken door de stichting.

Dit heet dan lokaal initiatief en zij bepalen wat er zoal nodig is. De stichting heeft geen leden en werkt alleen met vrijwilligers.

Het is belangrijk om donateurs en sponsors te hebben om dit werk goed en effectief te kunnen blijven doen.

Donateurs, omdat de stichting een ANBI is, mogen giften aftrekken van de inkomsten-  of vennootschapsbelasting. Stichting Tileng heeft sinds 2008 de status van ANBI en voldoet aan de eisen die aan ANBI worden gesteld .

De Stichting staat ingeschreven onder KVK nummer: 2430722

Zie voor meer informatie: www.tileng.nl

Lieve mensen,

Ik hoop dat iedereen het met veel leesplezier heeft gelezen en hopelijk dat hiermee vele donateurs en sponsors zich aanmelden, zodat het werk liefdevol voortgezet kan worden.

Laat uw hart spreken.