Het mes snijdt aan meerdere kanten …….

Geplaatst op: 11 november 2016 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Onze penningmeester Cees van der Jagt, als portefeuillehouder scholarships, schrijft regelmatig over hoe Stichting Tileng, met behulp van een aantal fantastische sponsors, al vele jaren studiebeurzen verstrekt aan schoolkinderen in onder anderen Baturraden.

Deze studiebeurzen zijn met name bedoeld voor kinderen die goed kunnen leren, maar door familieomstandigheden en gebrek aan geld het risico lopen van school gehaald te worden.

verhaal-11-11-2016-aOnlangs kregen we het bericht dat een van deze scholieren aan de universiteit geslaagd is voor leerkracht voor het lager onderwijs. Dat is dan al de tweede die met een studiebeurs van Stichting Tileng een universitaire studie met succes heeft afgerond.

Ze is inmiddels ook getrouwd met eveneens een leerkracht en heeft inmiddels ook een zoontje, Lanang Zayan Ahnaf Lange Widadi (mijn achternaam is verwerkt in zijn naam. Bijzonder!). Deze nu beide afgestudeerde leerkrachten hebben nog een vrij laag salaris. Ze wachten beide op een aanstelling van overheidswege. Zodra die aanstelling binnen is kunnen beide met het verdiende geld ook beide families financieel bijstaan, zonder nevenwerkzaamheden te hoeven uitvoeren.

Zo ziet u dat het geven van een studiebeurs de kinderen een goede toekomst garandeert, maar dat ook de familie ervan profiteert. Hiermee wordt aangetoond dat het mes aan twee kanten snijdt door de hulp van de stichting.

Wij hopen dat de fantastische donateurs ons trouw zullen blijven en dat zij als ambassadeurs van de stichting hun familie, vrienden en kennissen zover kunnen krijgen ook een leerling te gaan steunen, zodat wij nog een aantal leerlingen kunnen toevoegen aan ons scholarship-programma.

U kunt u altijd aanmelden voor sponsoring via vdjagt@tileng.nl. De kosten van een studiebeurs zijn, afhankelijk van het soort onderwijs, tussen de EUR 175 en EUR 400 per leerling per jaar. Voor de universiteit is dat circa EUR 700. Onze management in Baturraden zorgt ervoor en bewaken dat het geld ook daadwerkelijk aan de studie wordt uitgegeven.

Verbeter de wereld, begin bij de kinderen. Draag bij aan goed onderwijs, steun Stichting Tileng.