Nalatenschap

Geplaatst op: 18 november 2016 · Geplaatst in: Weekendverhalen

De tijd gaat hard. We gaan weer richting het einde van het jaar. Rond die tijd zijn er van die overdenkingsmomenten. Zo ook dat we ons realiseren dat we allemaal ouder worden. En weten dat er een tijd komt dat we er niet meer zullen zijn. Het is goed daar eens rustig over na te denken. Wat gebeurt er met onze spullen en ons geld?

Natuurlijk hebben we erfgenamen, die hun deel krijgen. Dat is goed geregeld in Nederland. Dat geeft een goed en rustig gevoel.

Misschien overweegt u om ook iets na te laten aan een goed doel, zoals Stichting Tileng. Een charitatieve instelling met een 99% bestedingsgarantie, die zeer actief is in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden op Java in Indonesië, met als doelstelling het verbeteren van de leef- en woonsituatie in deze desa’s.

Wanneer u Stichting Tileng opneemt in uw testament, maakt u het mogelijk dat de stichting ook in de toekomst het belangrijke werk kan voortzetten. Uw nalatenschap aan Stichting Tileng is geheel vrij van erfbelasting. Alles wat u nalaat komt volledig ten goede van de projecten in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden.

Heeft u vragen, neem dan contact op met onze penningmeester Cees van der Jagt. Per mail via vdjagt@tileng.nl of tijdens kantooruren op +31 (0)180 -744 285.

Voor andere gedetailleerde informatie over de stichting en haar projecten in Indonesië, ga naar www.tileng.nl .