Het verhaal ……….

Geplaatst op: 18 augustus 2017 · Geplaatst in: Weekendverhalen

Als je luistert naar het verhaal van Stichting Tileng dan gaat er een nieuwe magische wereld open. Het is alsof je deel uitmaakt van het verhaal en die stichting, alsof het jouw verhaal of stichting is.

Verhalen inspireren, bieden troost, of laten ons lachen. Een verhaal leeft omdat het samen met toehoorders pas echt een verhaal wordt. Een verhaal ontstaat uit het samenspel van de verteller en zijn sponsoren en donateurs, deze gezamenlijke ervaring is een echte belevenis!

Een verhaal kan steeds herhaald worden en toch zal het nooit hetzelfde zijn.

Ik vind het een uitdaging om zowel bij sponsors en donoren iets in beweging te zetten, iets los te maken wat tot verdieping en verbreding van hun eigen belevingswereld leidt. Door met verhalen over de werkzaamheden van de stichting aan te roeren. De mensen en de leefomstandigheden van die mensen. Ja, dit in ons werkgebied de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden.

De bewoners van de desa’s weten uiteraard maar al te goed op welke wijze zij hun woon- en leefomstandigheden willen en kunnen verbeteren. Stichting Tileng steunt dan ook alleen die projecten, die door de mensen uit de desa zelf bij de stichting worden ingediend.

Dit gebeurt (met  medewerking van het dorpscomité) via het Management Team van de stichting in Indonesië, door middel van een totaal uitgewerkt projectplan met begroting. Deze actieve betrokkenheid van de mensen in de desa’s zorgt ook op langere termijn voor een structurele verbetering van hun leef- en woonsituatie.

Alle ingediende projectplannen worden individueel beoordeeld, waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:

  • Voldoet het project aan de doelstellingen van Stichting Tileng?
  • Is er voldoende draagkracht onder de bevolking?
  • Is het budget van het project realistisch?
  • Zijn er geen overbodige uitgaven opgenomen?
  • Is het Management Team volledig bij met rapporteren?
  • Zijn er voldoende middelen beschikbaar?

Slechts als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen aanvragen worden gehonoreerd.

Het fantastische aan ons werk is de helpende hand en het verbindende element zijn.