Kent u deze nog?

Geplaatst op: 11 augustus 2017 · Geplaatst in: Weekendverhalen

(We halen met u regelmatig oude verhalen op!)

Niets gaat in rook op!

GEPLAATST OP: 29 APRIL 2016 · GEPLAATST IN: WEEKENDVERHALEN

Ja, niets gaat in rook op.

Stichting Tileng heeft geen strijkstok. Uiteraard heeft ook de stichting te maken met kosten die onvermijdelijk zijn (zoals bankkosten), maar dat betreft relatief bescheiden bedragen. Verder zijn er absoluut geen overheadkosten!

Stichting Tileng kan daarom de volgende bestedingsgarantie afgeven:

“Van alle donaties en sponsorgelden die Stichting Tileng ontvangt wordt meer dan 99% besteed aan projecten in Indonesië.”

Dit kan worden bereikt doordat alle betrokkenen hun activiteiten voor de stichting geheel belangeloos verrichten en doordat alle overige kosten door bestuursleden, vrijwilligers en een aantal fantastisch meewerkende bedrijven voor hun rekening worden genomen. Ook het kantoor, inclusief faciliteiten, wordt kosteloos ter beschikking gesteld.

Verder geschiedt fondsenwerving geheel in eigen beheer en niet via een kostbaar bureau. Ook mag niet onvermeld blijven dat iedereen alle reis- en verblijfkosten geheel voor eigen rekening neemt, inclusief reizen naar de projecten in Indonesië.

Met andere woorden, wie Stichting Tileng financieel steunt, kan er op rekenen dat het geld rechtstreeks wordt besteed aan projecten van, voor en door de mensen uit de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden.

Zoals u wellicht weet heeft Stichting Tileng sinds 1 januari 2008 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Tileng voldoet dan ook volledig aan de (in 2014 verscherpte) eisen die aan een ANBI worden gesteld.

Stichting Tileng heeft ook gekeken naar de mogelijkheid om zich aan te melden bij een CBF-keurmerk (CBF-Keur of CBF-Certificaat). Deze keurmerken worden door het Centraal Bureau Fondsenwerving toegekend aan organisaties die steunwaardig zijn. Op zich een goede zaak, maar toch kiest Stichting Tileng bewust niet voor een CBF-keurmerk.

De kosten van het CBF-Keur zijn eenmalig € 3.025, gevolgd door een jaarlijkse bijdrage tussen € 465 en € 9.135. Kleinere instellingen kunnen een CBF-Certificaat aanvragen. De kosten daarvan zijn beduidend lager, te weten eenmalig € 525 en vervolgens jaarlijks € 370.

Deze kosten passen niet in de filosofie van Stichting Tileng. Bij de stichting blijft namelijk niets aan de “strijkstok” hangen. Wij zijn er trots op te kunnen zeggen dat alle gelden die de stichting ontvangt volledig worden gebruikt voor projecten in Indonesië.

Voor € 525 en € 370 kunnen wij, afhankelijk van het soort onderwijs, twee studiebeurzen verstrekken!

Stichting Tileng heeft daarom besloten zich niet bij een CBF-keurmerk aan te melden. Wij hopen uiteraard dat u ons ook zonder CBF-keurmerk als steunwaardig en betrouwbaar zult blijven zien en ons financieel zult (blijven) steunen. Wij kunnen dan verder gaan op de tot nu toe zo succesvol ingeslagen weg met het realiseren van projecten in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden in Indonesië.

Wij worden dus wel vermeld op de website van het CBF, maar we zijn niet beoordeeld. Dat laten wij vol vertrouwen aan onze donateurs en sponsors over.

Hoe dan ook: “Niets gaat in rook op!”

Stichting Tileng steunt de mensen uit de desa’s, steunt u Stichting Tileng?