Yvonne van Genugten

Yvonne van Genugten

Geplaatst op: 25 september 2017 · Geplaatst in: Comité van Aanbeveling

– Directeur van het Indisch Herinneringscentrum in Arnhem

Yvonne van Genugten is directeur van het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag.

Zij studeerde Indonesische talen en culturen aan de Leidse universiteit. Na haar afstuderen in 1987 heeft zij gedurende 1 jaar in Bandung (Indonesië) aan de Universitas Pajajaran gestudeerd.

Het Indisch Herinneringscentrum wil de herinnering aan de gebeurtenissen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de gevolgen daarvan levend houden. Om niet te vergeten. En om actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen beter te kunnen begrijpen. Het Indisch Herinneringscentrum fungeert als het ware als het Indische geheugen door samen met betrokkenen te herinneren, herdenken en gedenken. Maar ook door het verhaal van de Indische gemeenschap door te geven via educatie van de jeugd en voorlichting aan een breder publiek.

Waarom toetreden tot Comité van Aanbeveling?

Op het moment dat ik gevraagd werd toe te treden tot het comité van aanbeveling van Stichting Tileng, heb ik geen moment geaarzeld. De projecten van Stichting Tileng komen tot stand vóór en dóór de mensen zelf. De zakelijke en gestructureerde aanpak draagt ertoe bij dat het beschikbare geld ten goede komt van de projecten. Niets is mooier dan te zien dat, mede door de actieve betrokkenheid van de bewoners zelf, de leef- en woonsituatie van de mensen in Tileng, Imogiri en Baturraden structureel verbetert op de langere termijn.

Yvonne van Genugten