’Stichting Tileng heeft nagenoeg geen overheadkosten en daarom een bestedingsgarantie van 99%
Open

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI RBC def deze gebruiken

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Tileng bezit sinds 1 januari 2008 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet volledig aan de (in 2014 verscherpte) eisen die aan een ANBI worden gesteld.

Over schenkingen en erfenissen is de stichting dientengevolge geen schenk- of erfbelasting verschuldigd. Dat geldt ook voor mogelijke uitkeringen die de stichting doet, mits in het algemeen belang.
Ook zijn schenkingen aan Stichting Tileng aftrekbaar voor inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Wat betekent dit concreet voor u als donateur/sponsor:

  • U kunt giften aan Stichting Tileng aftrekken voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt dan wel een niet-aftrekbare drempel (voor alle opgevoerde giften gezamenlijk) van 1% van uw inkomen. Tevens geldt een maximum voor het (in totaal) af te trekken bedrag van 10% van uw inkomen.
  • U kunt schriftelijk vastgelegde periodieke giften (minimaal 5 jaar) volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting (dus zonder drempel en zonder maximum).
    Let op: Met ingang van 2014 is het niet meer nodig een periodieke gift notarieel vast te leggen. Een schriftelijke overeenkomst is voldoende.
  • Bedrijven kunnen schenkingen en sponsorbijdragen volledig aftrekken voor de vennootschapsbelasting.
  • Stichting Tileng betaalt geen schenkbelasting over ontvangen donaties en eveneens geen BTW of vennootschapsbelasting. Al uw giften gaan dus echt naar de desa’s.
  • Stichting Tileng betaalt geen erfbelasting over ontvangen legaten. U kunt Stichting Tileng dus in uw testament opnemen, zonder dat een (groot) percentage wordt afgeroomd.

Over bovenstaande kunt u alle informatie verkrijgen bij de belastingdienst, maar natuurlijk ook bij de penningmeester van Stichting Tileng, (vdjagt@tileng.nl).

U kunt de geldigheid van de ANBI status controleren via:

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

Stichting Tileng steunt de desa’s en de fiscus steunt mee.