’Stichting Tileng heeft nagenoeg geen overheadkosten en daarom een bestedingsgarantie van 99%
Open

200+ Sapi’s

Geplaatst op: 24/07/2013 · Geplaatst in

In 2004 is een aanvang gemaakt een zogenaamde ‘buffelbank’ in de woongemeenschap Manggung binnen de desa Tileng. Ook in de woongemeenschap Tileng zelf is een aanvang gemaakt een buffelbank, ten.. Lees meer >>

Studiebeurzen

Geplaatst op: 24/07/2013 · Geplaatst in

Doorlopend project Dit project behelst de vergoeding voor de jaarlijkse schoolkosten van goed presterende leerlingen. De thuissituatie van deze leerlingen is zodanig dat die kosten niet door hun ouders kunnen.. Lees meer >>

Bouw permanente woningen Imogiri

Geplaatst op: 24/07/2013 · Geplaatst in

Doorlopend project. In 2006 zijn ter leniging van de eerste nood na de aardbeving in mei een aantal noodwoningen door de stichting gefinancierd. Als start zijn er inmiddels vier stenen.. Lees meer >>

Salariskosten

Geplaatst op: 24/07/2013 · Geplaatst in

Doorlopend project. Een aanvulling op het salaris voor personeel van de door de stichting (her)gebouwde scholen voor zover dat niet volledig wordt betaald door de Indonesische overheid. Het gaat om.. Lees meer >>

Buffelbank Tileng & Manggung

Geplaatst op: 24/07/2013 · Geplaatst in

Doorlopend project. In 2004 is een aanvang gemaakt een zogenaamde ‘buffelbank’ in de woongemeenschap Manggung binnen de desa Tileng. Ook in de woongemeenschap Tileng zelf is een aanvang gemaakt met.. Lees meer >>