’Stichting Tileng heeft nagenoeg geen overheadkosten en daarom een bestedingsgarantie van 99%
Open

Privacybeleid

Privacyverklaring van Stichting Tileng

Teneinde de privacy van individuele personen rondom persoonsregistraties bij Stichting Tileng te kunnen waarborgen, alsmede teneinde hen daarover te informeren, heeft Stichting Tileng onderstaande Privacyverklaring opgesteld en gepubliceerd op haar website.

 • Informatie:
  Stichting Tileng
  Steenbakkerij 17
  2913LJ Nieuwerkerk aan den IJssel
  tel.: 0180-744285
  info@tileng.nl
  www.tileng.nl
  Kamer van koophandel: 24307222
  Fiscaal nummer: 8111.88.462
 • Door het aan Stichting Tileng verstrekken van persoonlijke gegevens, in welke vorm dan ook, stemt men in met het privacybeleid van Stichting Tileng en geeft men daarmee nadrukkelijk toestemming tot het behandelen door Stichting Tileng van deze persoonlijke gegevens, zoals omschreven in deze Privacyverklaring.
 • Aan Stichting Tileng verstrekte contactgegevens, zoals postadres, telefoonnummer en e-mailadres, kunnen gebruikt worden om op verzoek informatie toe te sturen en om persoonlijk contact te onderhouden met sponsors, donateurs en anderszins in Stichting Tileng geïnteresseerde partijen.
 • Stichting Tileng stelt geen persoonlijke gegevens ter beschikking van derden.
 • Contactgegevens worden bewaard zolang de relatie van partijen met Stichting Tileng in stand wordt gehouden en zolang Stichting Tileng redelijkerwijs kan verwachten dat de door partijen getoonde interesse nog aanwezig is.
 • Factuur- en betaalgegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht, zijnde zeven jaar.
 • Stichting Tileng slaat alle digitale gegevens op op beveiligde servers in Nederland. Deze informatie is beveiligd en niet toegankelijk voor onbevoegden.
  Papieren gegevens worden opgeslagen in een afgesloten kast in een afdoende beveiligd kantoorgebouw, beide niet toegankelijk voor onbevoegden.
 • Een ieder kan te allen tijde toegang verzoeken tot de eigen gegevens, zoals die door Stichting Tileng zijn verzameld, alsmede om een opgave hiervan vragen.
 • Een ieder heeft het recht om een eerder verleende toestemming tot het gebruik van persoonlijke gegevens, geheel of gedeeltelijk, in te trekken.
 • Een ieder kan tevens verzoeken om persoonlijke gegevens aan te passen, te corrigeren of te verwijderen.