’Stichting Tileng heeft nagenoeg geen overheadkosten en daarom een bestedingsgarantie van 99%
Open

Projectportefeuille

De onderstaande projecten heeft Stichting Tileng in portefeuille.
Zodra er voldoende middelen zijn voor een project kan er gestart worden met het desbetreffende project.

koeien

Traditioneel sparen van boeren in Indonesië

Om er voor zorg te dragen dat iedere boer in de desa Tileng, met zijn 16 dusuns (woongemeenschappen) ook een koe heeft is er een vervolg nodig op het afgelopen traject in Manggung/Tileng wat tot nu toe zo’n 200 koeien heeft opgebracht en in roulatie is gegaan.

De kosten voor de aanschaf van een koe voor de ‘Buffelbank’ ligt tussen de EUR 300 en EUR 700, afhankelijk van de prijs op de veemarkt op dat moment.

In de desa Baturraden is onlangs een start gemaakt met een “Buffelbank”. Ook daar hoopt men op een vervolg.

*) dusun = woongemeenschap

Untitled-1

Verbouw/herbouw kleuterschool TK Nanas

Dit project voorziet in de vervanging en verbetering van een bestaande kleuterschool in de dusun*) Nanas, onderdeel van de desa Tileng.

Benodigd bedrag: € 7.750

ploso

Verbouw/herbouw kleuterschool TK Ploso

Dit project dient ter vervanging en verbetering van een bestaande kleuterschool in dusun Ploso, onderdeel van de desa Tileng.

Benodigd bedrag: € 5.500

leraar Manggung

Doorlopend programma aanvulling salarissen leerkrachten dusun Manggung

Dit project betreft een bijdrage van de stichting om het maandsalaris in evenwicht te brengen met de geleverde prestaties van de leerkrachten. Hierdoor wordt het mogelijk dat zij zich alleen bezig houden met het geven van onderwijs en om te voorkomen dat zij vluchten in allerlei bijbaantjes. Dit project voorziet in de optimalisering van het onderwijs ter plaatse.

Benodigd bedrag: € 1.800 (per jaar)

baturraden leraren

Doorlopende programma aanvulling salarissen leerkrachten desa Baturraden

Dit project betreft een bijdrage van de stichting om het maandsalaris in evenwicht te brengen met de geleverde prestaties van de leerkrachten. Hierdoor wordt het mogelijk dat zij zich alleen bezig houden met het geven van onderwijs en om te voorkomen dat zij vluchten in allerlei bijbaantjes. Dit project voorziet in de optimalisering van het onderwijs ter plaatse.

Benodigd bedrag: € 11.000 (per jaar)

scholarship Baturraden

Doorlopend Scholarship programma kinderen Baturraden

Dit project behelst de vergoeding voor de jaarlijkse schoolkosten van goed presterende leerlingen. De thuissituatie van deze leerlingen is zodanig dat die kosten niet door hun ouders kunnen worden bekostigd. Het gaat in concreet om verschillende bijdragen per onderwijsniveau.

Benodigd bedrag: € 9.500 (per jaar)

herbouw baturraden

Herbouw 6 lagere scholen in Baturraden

Op basis van de door de stichting gefinancierde herbouw van lagere school SDN 1 in Baturraden zal een vijftal lagere scholen worden herbouwd. De herbouw van SDN 1 heeft inzicht gegeven in aanpak, bouwmethode, organisatie en prijsbeheersing. Ook de wijze van participatie van de ouders wordt hierbij betrokken hetgeen bij SDN 1 Kemutug Lor, SDN 3 Pamijen 2 en SDN 5 Karangsalam als zeer geslaagd kan worden beschouwd. Het gaat nu nog om de volgende scholen:

Karanmangu (SDN 2), benodigd bedrag: € 121.000
Kemutug Kidul 2 (SDN 4), benodigd bedrag: € 68.000
Kemutug Kidul 1 (SDN 6), benodigd bedrag: € 76.500
Grisubo Gunungjidul, benodigd bedrag: € 135.500

meubilair

Vervangen schoolmeubilair

Nu de lagere school Karangsalam is herbouwd is het noodzakelijk het vervallen schoolmeubilair waaronder de schoolbanken e.d. te vervangen. Voor de vervanging van het meubilair bij de lagere school Pamijen 2 heeft zich een sponsor gemeld.

Benodigd bedrag: € 5.750

Opleidingscentrum

Bouw opleidingscentrum Baturraden

Dit opleidingscentrum is bedoeld voor afgestudeerden van de middelbare school die om financiële redenen en familie omstandigheden niet verder kunnen studeren en een vak willen leren om verder te kunnen in hun leven. Zo worden problemen in de toekomst voorkomen.

Benodigd bedrag voor aankoop grond: € 36.500
Benodigd bedrag voor de bouw van het centrum: € 30.000

Untitled-1

Bouw 20 permanente woningen Imogiri

In 2006 zijn ter leniging van de eerste nood na de aardbeving in mei een aantal noodwoningen door Stichting Tileng gefinancierd. Er zijn nu al 4 stenen woningen gebouwd. We hebben nog 16 woningen te gaan ter vervanging van de andere noodwoningen.

Benodigd bedrag voor 16 woningen: € 112.000