’Stichting Tileng heeft nagenoeg geen overheadkosten en daarom een bestedingsgarantie van 99%
Open

Rapportages

“De meeste projecten van Stichting Tileng worden bekostigd vanuit de door haar sponsors en donateurs bijeengebrachte middelen. In sommige specifieke gevallen neemt één sponsor de financiering van een volledig project op zich. Stichting Tileng brengt dan ten behoeve van deze sponsor een uitgebreide rapportage uit.”

 

11 augustus 2008

TK Imogiri
2e Tussentijds verslag herbouw Imogiri

De aardbeving op Java is al weer meer dan 2 jaar geleden. Het lijkt wel gisteren dat de eerste beelden van de volledige verwoesting bij ons binnenkwamen.

Gelukkig is er sindsdien veel gebeurd. Veel organisaties hebben bijgedragen aan herbouw en herstel van de regio. De Stichting Tileng is er trots op daar een onderdeel van uit te mogen maken. Zo ziet u op de bijgevoegde foto bijvoorbeeld een met behulp van de stichting gebouwde kleuterschool.

Op 13 september 2007 hebben wij reeds verslag uitgebracht van de stand van zaken op dat moment. Nu vonden wij het hoog tijd om u op de hoogte te brengen van de resultaten sindsdien. U vindt dit tweede tussentijdse rapport hieronder.

Het heet bewust een tussentijds rapport. We zijn nog lang niet klaar en met uw steun gaan we dan ook door.

Bekijk het complete verslag

13 september 2007

TK Imogiri 1
Imogiri na 1 jaar

Op 27 mei 2006 werd het Indonesische eiland Java getroffen door een aardbeving, waarbij Imogiri, een van de dorpen (desa’s) die door de Stichting Tileng wordt ondersteund, vrijwel geheel werd verwoest. De stichting heeft uiteraard onmiddellijk alle mogelijke steun toegezegd bij de wederopbouw. Het medeleven vanuit de achterban van de stichting, veelal vergezeld van een financiële bijdrage, was hartverwarmend. Van groot belang was hierbij ook de bijdrage van EUR 65.000 van de Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze brede steun gaf de stichting de mogelijkheid om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de herbouw van Imogiri en aan het economisch en sociaal herstel.

Sinds de start van de herbouw is nu bijna een jaar verlopen en is het dan ook hoog tijd om een ieder die hieraan heeft bijgedragen op de hoogte te stellen van de stand van zaken in Imogiri op dit moment. Met een zekere trots presenteert de Stichting Tileng hierbij dan ook het eerste verslag van hetgeen in eendrachtige samenwerking met de lokale bevolking inmiddels is bereikt.

Bekijk het complete verslag

16 augustus 2006

aardbeving stoel
Rapportage schade Imogiri t.g.v. de aardbeving op 27 mei 2006

(inclusief budget herstelwerkzaamheden t.b.v. Gemeente Capelle aan den IJssel)

Naar aanleiding van het verzoek van de Gemeente Capelle aan den IJssel is een rapport opgesteld van de schade die is toegebracht door de aardbeving van 27 mei 2006 aan het door de Stichting Tileng ondersteunde dorp (desa) Imogiri op Java, Indonesië en van de omvang en de aard van de hulp die de stichting zal gaan verlenen bij de wederopbouw. Dit rapport dient ter onderbouwing van de aanvraag tot ondersteuning door de Gemeente Capelle aan den IJssel bij deze wederopbouw, ten laste van het door de Gemeente hiervoor gereserveerde bedrag van EUR 65.000.

Bekijk het complete verslag