’Stichting Tileng heeft nagenoeg geen overheadkosten en daarom een bestedingsgarantie van 99%
Open

Statuten en beleidsplan

Verhaal 02-11-2012Statuten

De stichting heeft ten doel de verbetering van de leef- en woonsituatie, in de breedste zinvan het woord. van de bewoners van het eiland Java in Indonesië in het algemeen en van de Desa Tileng in het bijzonder.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het initiëren, begeleiden en financieren van projecten van de lokale bevolking.

Bekijk de statuten.

Beleidsplannen 2016 - 2017

Beleidsplan

Doelstelling van de Stichting Tileng is het verbeteren van de leef- en woonsituatie, in de breedste zin van het woord, op het eiland Java in Indonesië in het algemeen en van de desa Tileng in het bijzonder. Gezien de financiële en organisatorische beperkingen van de Stichting Tileng wordt de aandacht op dit moment beperkt tot de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden.
Uitbreiding van het aantal desa’s kan alleen worden overwogen wanneer de beschikbare middelen structureel de vraag vanuit de desa’s overschrijdt.

Beleidsplan 2021 – 2023

Beleidsplan 2019 – 2020

Beleidsplan 2016 – 2017

Beleidsplan 2014 – 2015

Beleidsplan 2012 – 2013

Handboek ‘Implementatie van beleid op lokaal niveau’

Beleidsplan 2010 – 2011

Beleidsplan 2008 – 2009