’Stichting Tileng heeft nagenoeg geen overheadkosten en daarom een bestedingsgarantie van 99%
Open

Stichting Tileng en ChildRight Fund

Pelita Hati
Stichting Tileng is een samenwerking aangegaan met ChildRight Fund, gericht op het bundelen van kennis en contacten en het samen uitvoeren van projecten in het onderwijs.

Stichting Tileng streeft naar een structurele verbetering van de levensstandaard in een drietal desa’s in Indonesië. Een van de pijlers daarbij is onderwijs. Vergroting van de kansen op een goede opleiding is de beste basis voor een betere toekomst. Immers: “Verbeter de wereld, begin bij de kinderen”.

ChildRight Fund vecht, gesteund door vele Nobelprijswinnaars, voor het recht van kinderen wereldwijd op een beter bestaan en een betere toekomst. Beter onderwijs is daarbij uiteraard van groot belang.

De overeenkomsten tussen beide organisaties zijn duidelijk en het lag voor de hand om deze vorm te geven in een samenwerkingsverband. Het verheugt ons dat dit inmiddels realiteit is geworden.Het gebruik kunnen maken van elkaars kennis en netwerk, en het waar mogelijk coördineren van bezoeken aan projecten, zijn voor de hand liggende synergievoordelen van het bundelen van onze krachten. Verder is ChildRight Fund bereid projecten van Stichting Tileng financieel te ondersteunen.

Logo Tileng en Childright

 

 

 

 

ChildRight Fund en Stichting Tileng zijn hun samenwerking begonnen met de bouw in 2013 van een nieuwe kleuterschool “Pelita Hati” in Baturraden. Het ontwerp, de planning, de uitwerking en de bouw zijn begeleid door de lokale vertegenwoordigers van Stichting Tileng. ChildRight Fund heeft het grootste deel van de bouwkosten voor haar rekening genomen.

Uiteraard heeft ChildRight Fund nog vele andere uitstekende projecten lopen, waarvoor wij graag verwijzen naar hun website www.childright.nl.

%d bloggers liken dit: