’Stichting Tileng heeft nagenoeg geen overheadkosten en daarom een bestedingsgarantie van 99%
Open

Bericht met trefwoorden 'financieel'

Oog in oog met een koe

Geplaatst op: 12/11/2010 · Geplaatst in Weekendverhalen

De koe kijkt me enigszins meewarig aan. Ze lijkt zich niet bewust van haar enorme waarde. Ik ben dat  – sinds mijn arriveren hier in deze desa –  des te.. Lees meer >>

Anonieme gift

Geplaatst op: 03/04/2009 · Geplaatst in Weekendverhalen

Voor een relatief kleine organisatie als Stichting Tileng duurt het vaak erg lang om voor grote en dus dure projecten de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen. Vorige maand.. Lees meer >>

Stichting “BERSAMA” / Tileng

Geplaatst op: 21/03/2008 · Geplaatst in Weekendverhalen

Op donderdagavond 28 februari 2008 heeft het bestuur een bezoek gebracht aan Stichting Bersama, een van de eerste ondersteuners van Stichting Tileng. Het doel van het bezoek was de onderlinge band.. Lees meer >>

Bekwaamheidstest

Geplaatst op: 07/03/2008 · Geplaatst in Weekendverhalen

(Indonesische krant Suara Merdeka) (vertaling: Chris Soebroto) Onderwijspersoneel heeft bekwaamheidstest nodig. Kwalitatief goed onderwijs is alleen mogelijk met vakbekwaam personeel. Dat begint al bij de selectie. Zo moet het onderwijzend.. Lees meer >>

Baturraden

Geplaatst op: 25/01/2008 · Geplaatst in Weekendverhalen

In de bestuursvergadering van 9 januari 2008 is een tweetal projecten uit Baturraden akkoord bevonden. Deze kunnen dus vanaf nu met financiële steun van onze stichting worden opgestart. Het betreft de volgende projecten. 3e en.. Lees meer >>

NRV Holiday

Geplaatst op: 24/08/2007 · Geplaatst in Weekendverhalen

Een paar maanden geleden heeft Stichting Tileng zich aangemeld voor de goede doelen actie van NRV Holiday. NRV Holiday was op zoek naar interessante goede doelen om creatief te ondersteunen… Lees meer >>

Uit de bestuursvergadering

Geplaatst op: 12/09/2005 · Geplaatst in Weekendverhalen

Gelezen de rapporten en verslagen van June de Bree heeft het bestuur een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor de komende periode. Daarbij is nadrukkelijk aangegeven dat lopende projecten in Tileng en Baturraden.. Lees meer >>

Stichting Tileng op geheel Java

Geplaatst op: 29/08/2005 · Geplaatst in Weekendverhalen

Sinds de oprichting van Stichting Tileng komen er regelmatig verzoeken om financiële steun binnen voor projecten die buiten het statutaire werkgebied van de stichting zijn gelegen. Om de aanvragers niet.. Lees meer >>