’Stichting Tileng heeft nagenoeg geen overheadkosten en daarom een bestedingsgarantie van 99%
Open

Waarom geen CBF-keurmerk?

CBFStichting Tileng kiest niet voor het CBF-Keurmerk.

Zoals u wellicht weet heeft Stichting Tileng sinds 1 januari 2008 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Tileng voldoet dan ook volledig aan de (in 2014 verscherpte) eisen die aan een ANBI worden gesteld.

Stichting Tileng heeft ook gekeken naar de mogelijkheid om zich aan te melden bij een CBF-keurmerk (CBF-Keur of CBF-Certificaat). Deze keurmerken worden door het Centraal Bureau Fondswerving toegekend aan organisaties die steunwaardig zijn. Op zich een goede zaak, maar toch kiest Stichting Tileng bewust niet voor een CBF-keurmerk.

De door het CBF gestelde eisen met betrekking tot de organisatie en structuur van charitatieve instellingen, maken het voor kleine stichtingen lastig een CBF-keurmerk te verkrijgen. Maar ook wanneer dat wel mogelijk is, dan rijst de vraag of de financiële consequenties verantwoord zijn.

De kosten van het CBF-Keur zijn eenmalig € 3.000 gevolgd door een jaarlijkse bijdrage tussen € 460 en € 9.060. Kleinere instellingen kunnen een CBF-Certificaat aanvragen. De kosten daarvan zijn beduidend lager, te weten eenmalig € 520 en vervolgens jaarlijks € 365.

Hoewel de kosten van een CBF-Certificaat bescheidener van aard zijn, passen deze toch niet in de filosofie van Stichting Tileng. Bij de stichting blijft namelijk niets aan de “strijkstok” hangen. Wij zijn er trots op te kunnen zeggen dat alle gelden die de stichting ontvangt volledig worden gebruikt voor projecten in Indonesië.

Voor € 520 kunnen wij twee studiebeurzen verstrekken!

Stichting Tileng heeft daarom besloten zich niet bij een CBF-keurmerk aan te melden. Wij hopen uiteraard dat u ons ook zonder CBF-keurmerk als steunwaardig en betrouwbaar zult blijven zien en ons financieel zult (blijven) steunen. Wij kunnen dan verder gaan op de tot nu toe zo succesvol ingeslagen weg met het realiseren van projecten in de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden in Indonesië.

Wij worden dus wel vermeld op de website van het CBF, maar we zijn niet beoordeeld. Dat laten wij vol vertrouwen aan onze donateurs en sponsors over.

Van alle donaties en sponsorgelden die Stichting Tileng ontvangt wordt meer dan 99% besteed aan projecten in Indonesië.