’Stichting Tileng heeft nagenoeg geen overheadkosten en daarom een bestedingsgarantie van 99%
Open

1 Coöperatiegebouw

1 Coöperatiegebouw

Afgeronde projecten

De mensen van de woongemeenschap Manggung wilden vanwege het succes met de “buffelbank” (lees voor buffel sapi/koeien) dat hun woongemeenschap model zou moeten staan voor de andere 15 woongemeenschappen in de desa Tileng (inclusief de woongemeenschap Tileng zelf). Zij wilden daarom een coöperatie oprichten voor de in- en verkoop van landbouwmaterialen e.d. om zodoende een lager prijsniveau te krijgen voor de mensen van Manggung. Om dat te bereiken wilden zij een gebouwtje realiseren. De aldus gerealiseerde “buffelbank” en coöperatie moeten de mensen in de andere dusuns zo enthousiast maken dat zij een nagenoeg zelfde werkwijze zullen gaan volgen onder het motto: “Goed voorbeeld, doet goed volgen”. Een dergelijk initiatief werd door Stichting Tileng van harte ondersteund. Vandaar de bouw van het coöperatiegebouw.